نمایه نویسندگان

آ

 • آذرنیوار، لیلا نقد زبانی قانون مدنی با تأکید بر فارسی‏‌نویسی [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 9-38]
 • آقاجانی، حمید نشانِ نامه یا سحای نامه؟ تصحیح بیتی از رودکی [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 39-54]

ا

 • ابراهیمی، میثم طبقه‌بندی و رده‌شناسی «تکرار بلاغی» و انواع آن در بلاغت زبان‌های فارسی و انگلیسی با رویکرد تطبیقی [دوره 13، شماره 27، 1401، صفحه 7-30]
 • احسانی اصطهباناتی، محمّدامین توصیف ویژگی‌های زبانی طنز احمد مطر و عناصر بلاغی در طنز ابوالقاسم حالت [دوره 13، شماره 27، 1401، صفحه 31-60]
 • احمدپناه، سید مصطفی زیبایی‌شناسی مبتنی بر عناصر بیانی در قرآن کریم [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 331-356]
 • احمدپور لختگی، عطیه بررسی طرح‌واره‌های حرکتی در اشعار فروغ فرخزاد [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 191-218]
 • اردلانی، شمس الحاجیه بررسی سبک و شیوۀ مولانا در ساختار جمله‌های امری در دفتر سوم مثنوی شریف [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 55-82]
 • اردلانی، شمس الحاجیه ﺑﺮرﺳﯽ اﻏﺮاض ﺑﻼﻏﯽ ﺧﺒﺮ و اﻧﺸﺎی طلبی در دوبیتی‌های فایز دشتی [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 133-160]
 • استاجی، ابراهیم وجوه پنهان معنا در لایه‌ی آوایی هفت‌پیکر [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 287-316]
 • استاجی، اعظم وجوه پنهان معنا در لایه‌ی آوایی هفت‌پیکر [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 287-316]
 • اسداللهی، خدابخش نقد زبانی قانون مدنی با تأکید بر فارسی‏‌نویسی [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 9-38]
 • اسفندیارپور، هوشمند آشنایی‌زدایی زبانی و بلاغی در شعر حسین پناهی [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 159-186]
 • اسکویی، نرگس تحلیل سبک‌شناختی «رسالۀ مجدیه» [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 133-158]
 • اسماعیلی، عصمت برجسته‌سازی در قصه‌های موجود در تذکره‌های دوره گورکانیان شبه قاره هند [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 319-344]
 • اسماعیلی، محمدحسین بررسی و تحلیل کارکردهای بلاغی «صفت‌هنری» در قصاید خاقانی [دوره 13، شماره 27، 1401، صفحه 61-90]
 • اشرفی، ناهید بلاغت نام‌گزینی در رمان «سووشون» بر اساس الگوی بازنمایی کنشگران اجتماعی ون‌لیوون (نام‌دهی و طبقه‌بندی) [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 7-30]
 • امامی، علیرضا کارکردهای زبانی و بلاغی در اشعار انوری [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 241-262]
 • امامی، نصراله واکاوای مفاهیم «تعریض» و سویه‌های مختلف آن [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 137-166]
 • انتظاری، صفورا تحلیل گفتمان انتقادی رمان رویای تبت بر پایۀ الگوی ون لیوون [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 219-240]

ب

 • باقری، بهادر تحلیل رویکردهای حافظ‌پژوهی در سدۀ اخیر با تأکید بر رویکرد بلاغی- ادبی [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 195-220]
 • بیگ زاده، خلیل بلاغت پرسش در غزل سلمان ساوجی [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 31-62]

پ

 • پارسا، سید احمد بلاغت نام‌گزینی در رمان «سووشون» بر اساس الگوی بازنمایی کنشگران اجتماعی ون‌لیوون (نام‌دهی و طبقه‌بندی) [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 7-30]
 • پرنیان، موسی تحلیل زیبایی‌شناختی عنوان رمان‌های فارسی(1357-1332ه.ش) [دوره 13، شماره 27، 1401، صفحه 125-144]
 • پشابادی، یدالله دلالت‌شناسی و کاربست اصطلاحات صرفی-نحوی و بلاغی-ادبی در ادبیات کردی با تکیه بر شعر نالی [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 55-72]

ت

 • ترابی، ابوالفضل معناشناسی واژه «زعم» در قرآن با تکیه بر نظریه ایزوتسو [دوره 13، شماره 27، 1401، صفحه 299-322]
 • تسنیمی، علی وجوه پنهان معنا در لایه‌ی آوایی هفت‌پیکر [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 287-316]
 • تیموری، سمیرا بلاغت پرسش در غزل سلمان ساوجی [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 31-62]
 • توکلی، حمیدرضا مولانا و افزودن "ی" به کلمات مختوم به مصوت کشیده "ی" [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 7-54]

ج

 • جبری، سوسن تحلیل زیبایی‌شناختی عنوان رمان‌های فارسی(1357-1332ه.ش) [دوره 13، شماره 27، 1401، صفحه 125-144]
 • جعفری قریه علی، حمید کارکرد تقابل‌های واژگانی در اعتبارسنجی بیت‌های ماندگار [دوره 13، شماره 27، 1401، صفحه 91-124]
 • جهانی، محمدتقی موتیف تلمیحی یوسف(ع) در غزلیات صائب تبریزی [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 241-276]

چ

 • چالدره، طاهره زیبایی‌شناسی مبتنی بر عناصر بیانی در قرآن کریم [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 331-356]

ح

 • حاجی پور، میثم نقش جمله‌های اسنادی در ترازوی هنر شعر حافظ [دوره 13، شماره 27، 1401، صفحه 275-298]
 • حبیبی، پریسا زیبایی‏ شناسی خوانش شعر حافظ در انگلستانِ قرن 19 و 20 (طبق نظریۀ دریافت) [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 73-100]
 • حجاجی کهجوق، عزیز تحلیل سبک‌شناختی «رسالۀ مجدیه» [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 133-158]
 • حیدری، غلامرضا مضامین بلاغی و ادبی حرف الف در اشعار سعدی، حافظ و شاعران هم عصر آن‌ها [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 93-112]
 • حسینی، سارا تحلیل بوطیقای تصویر در گفتمان رمانتیک نیما یوشیج [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 101-132]
 • حسینی، سیدنیام الدین ﺑﺮرﺳﯽ اﻏﺮاض ﺑﻼﻏﯽ ﺧﺒﺮ و اﻧﺸﺎی طلبی در دوبیتی‌های فایز دشتی [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 133-160]
 • حسن زاده نیری، محمد حسن نگاهی به نقش آیرونی در ساختار داستان شیخ صنعان [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 63-92]
 • حمزئیان، عظیم تبیین هرمنوتیک عارفانه در تفسیر جعفرالصّادق براساس آرای پل ریکور [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 229-256]

خ

 • خیاطیان، قدرت الله تبیین هرمنوتیک عارفانه در تفسیر جعفرالصّادق براساس آرای پل ریکور [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 229-256]
 • خاکپور، محمد بررسی و تحلیل کارکردهای بلاغی «صفت‌هنری» در قصاید خاقانی [دوره 13، شماره 27، 1401، صفحه 61-90]
 • خانه بیگی، سرور بررسی سبک و شیوۀ مولانا در ساختار جمله‌های امری در دفتر سوم مثنوی شریف [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 55-82]
 • خوش حساب، ساناز تحلیل زیبایی‌شناختی عنوان رمان‌های فارسی(1357-1332ه.ش) [دوره 13، شماره 27، 1401، صفحه 125-144]

د

 • داراب پور، عیسی بوطیقای روایت در منظومه‌های رمزی حسن و دل و جمال و جلال بر اساس الگوی ولادیمیر پراپ [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 83-108]
 • داودی، محمد طبقه‌بندی و رده‌شناسی «تکرار بلاغی» و انواع آن در بلاغت زبان‌های فارسی و انگلیسی با رویکرد تطبیقی [دوره 13، شماره 27، 1401، صفحه 7-30]
 • دبیرمقدم، محمد شناخت زبان دراماتیک فارسی: رویکردی نظام‌بنیاد [دوره 13، شماره 27، 1401، صفحه 239-274]
 • دلارامی فر، منصوره بررسی مقایسه‌ای استعاره‌های پرکاربرد در متون خبری مربوط به بیماری کووید-19 در آغاز شیوع بیماری و اوج‌گیری آن در مهرماه: براساس دیدگاه معنی‌شناسی قالبی [دوره 13، شماره 27، 1401، صفحه 323-352]
 • دهقان زاده بافقی، علیرضا جلوه های انسان انگارانه عناصر موسیقی در شعر حافظ و کارکرد آن در بازتاب اندیشه های وی [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 221-240]

ذ

 • ذبیحی، رحمان تحلیل بوطیقای تصویر در گفتمان رمانتیک نیما یوشیج [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 101-132]

ر

 • ربیعی، حمید نقش رجز در شاهنامه و کارکرد بلاغی آن [دوره 13، شماره 27، 1401، صفحه 145-182]
 • رضاپور، زینب نقد و بررسی دو صنعت عقد و حل در متون بلاغی [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 161-190]
 • رفاهی، سمانه مقایسۀ عناصر انسجام در دو تذکره از تذکرةالاولیای عطار (بخش اصلی و بخش الحاقی) بر مبنای دستور نظام‌مند-نقش‌گرای هلیدی و حسن [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 109-132]
 • رمضانی، ابوالفضل زیبایی‏ شناسی خوانش شعر حافظ در انگلستانِ قرن 19 و 20 (طبق نظریۀ دریافت) [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 73-100]
 • رنجبر، ابراهیم بررسی و تحلیل کارکردهای بلاغی «صفت‌هنری» در قصاید خاقانی [دوره 13، شماره 27، 1401، صفحه 61-90]
 • رنجبر، ابراهیم بلاغت نام‌گزینی در رمان «سووشون» بر اساس الگوی بازنمایی کنشگران اجتماعی ون‌لیوون (نام‌دهی و طبقه‌بندی) [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 7-30]

ز

 • زکی نژادیان، سید محسن واکاوای مفاهیم «تعریض» و سویه‌های مختلف آن [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 137-166]
 • زمان وزیری، محمدامین تبیین غلبه صنایع بیانی و بدیعی بر معانی نحو در شکل گیری نظام بلاغی رساله اخلاق السلطنه وصاف شیرازی [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 345-370]

س

 • سارلی، ناصرقلی آداب‌الحرب‌و‌الشجاعه و فواید فرهنگ‌نگارانۀ آن [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 113-136]
 • سالمیان، غلامرضا کارکرد معنایی و زیباشناختی بروج فلکی در غزل مولوی [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 303-330]
 • سید صادقی، سید محمود بررسی سبک و شیوۀ مولانا در ساختار جمله‌های امری در دفتر سوم مثنوی شریف [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 55-82]
 • سید صادقی، سید محمود ﺑﺮرﺳﯽ اﻏﺮاض ﺑﻼﻏﯽ ﺧﺒﺮ و اﻧﺸﺎی طلبی در دوبیتی‌های فایز دشتی [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 133-160]
 • سلطانی، حسن موتیف تلمیحی یوسف(ع) در غزلیات صائب تبریزی [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 241-276]
 • سلطانی کوهبنانی، حسن بوطیقای روایت در منظومه‌های رمزی حسن و دل و جمال و جلال بر اساس الگوی ولادیمیر پراپ [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 83-108]

ش

 • شادروی‌منش، محمد چند فایدۀ لغوی از دیوان کاتبی نیشابوری [دوره 13، شماره 27، 1401، صفحه 183-210]
 • شاه سنی، علی محمد نقش رجز در شاهنامه و کارکرد بلاغی آن [دوره 13، شماره 27، 1401، صفحه 145-182]
 • شریفی، سید کمال تحلیل سبک‌شناختی «رسالۀ مجدیه» [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 133-158]
 • شریف پور، عنایت اللّه توصیف ویژگی‌های زبانی طنز احمد مطر و عناصر بلاغی در طنز ابوالقاسم حالت [دوره 13، شماره 27، 1401، صفحه 31-60]
 • شوقی، لیلا آداب‌الحرب‌و‌الشجاعه و فواید فرهنگ‌نگارانۀ آن [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 113-136]
 • شوهانی، علیرضا تحلیل بوطیقای تصویر در گفتمان رمانتیک نیما یوشیج [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 101-132]

ص

 • صادقی گوغری، مهران آشنایی‌زدایی زبانی و بلاغی در شعر حسین پناهی [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 159-186]
 • صالحی مازندرانی، محمد رضا واکاوای مفاهیم «تعریض» و سویه‌های مختلف آن [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 137-166]
 • صرفی، محمّدرضا توصیف ویژگی‌های زبانی طنز احمد مطر و عناصر بلاغی در طنز ابوالقاسم حالت [دوره 13، شماره 27، 1401، صفحه 31-60]

ط

 • طایفی، شیرزاد تحلیل سبک شناسانۀ «نظر» در ده غزل از سعدی شیرازی بر مبنای معنی شناسی ساخت گرا [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 187-227]
 • طایفی، شیرزاد خوانش انتقادی رمان «نام تمام مردگان یحیاست» با رویکرد نشانه‌شناسی اجتماعی پی‌یر گیرو [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 167-194]
 • طاهری، قدرت الله تبیین غلبه صنایع بیانی و بدیعی بر معانی نحو در شکل گیری نظام بلاغی رساله اخلاق السلطنه وصاف شیرازی [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 345-370]
 • طباطبایی عمید، رضا تبیین هرمنوتیک عارفانه در تفسیر جعفرالصّادق براساس آرای پل ریکور [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 229-256]
 • طیب حسینی، مطهره سادات اصول و قواعد واکاوی مفردات قرآن از منظر قاموس قرآن [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 317-344]
 • طهماسبی گرکانی، عاطفه کارکردهای زبانی و بلاغی در اشعار انوری [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 241-262]

ع

 • عابدی، محمود تحلیل رویکردهای حافظ‌پژوهی در سدۀ اخیر با تأکید بر رویکرد بلاغی- ادبی [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 195-220]
 • علیزاده، ناصر زیبایی‏ شناسی خوانش شعر حافظ در انگلستانِ قرن 19 و 20 (طبق نظریۀ دریافت) [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 73-100]
 • علوی مقدم، مهیار طبقه‌بندی و رده‌شناسی «تکرار بلاغی» و انواع آن در بلاغت زبان‌های فارسی و انگلیسی با رویکرد تطبیقی [دوره 13، شماره 27، 1401، صفحه 7-30]

غ

 • غفاری چراتی، سارا چند فایدۀ لغوی از دیوان کاتبی نیشابوری [دوره 13، شماره 27، 1401، صفحه 183-210]
 • غلامرضایی، محمد تبیین غلبه صنایع بیانی و بدیعی بر معانی نحو در شکل گیری نظام بلاغی رساله اخلاق السلطنه وصاف شیرازی [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 345-370]

ف

 • فیاضی، مریم سادات بررسی طرح‌واره‌های حرکتی در اشعار فروغ فرخزاد [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 191-218]
 • فدایی وشکی، زهره کاربرد تصویر های زبانی ( واژگانی - نحوی ) در طومار شیخ شرزین [دوره 13، شماره 27، 1401، صفحه 211-238]
 • فیروزیان پور اصفهانی، آیلین تحلیل انتقادی گفتمان ایدئولوژیک طبقاتی در شاهنامه بر مبنای آرای میشل فوکو (مورد مطالعه: داستان انوشیروان و کفش گر) [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 257-286]
 • فلاح، مرتضی جلوه های انسان انگارانه عناصر موسیقی در شعر حافظ و کارکرد آن در بازتاب اندیشه های وی [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 221-240]
 • فلاحی، کتایون زیبایی‌شناسی مبتنی بر عناصر بیانی در قرآن کریم [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 331-356]

ق

 • قاسمی، لیلا زیبایی‌شناسی مبتنی بر عناصر بیانی در قرآن کریم [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 331-356]
 • قلی پور هفشجانی، راضیه شناخت زبان دراماتیک فارسی: رویکردی نظام‌بنیاد [دوره 13، شماره 27، 1401، صفحه 239-274]
 • قنبری عبدالملکی، رضا تحلیل انتقادی گفتمان ایدئولوژیک طبقاتی در شاهنامه بر مبنای آرای میشل فوکو (مورد مطالعه: داستان انوشیروان و کفش گر) [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 257-286]

ک

 • کریم زاده، ابراهیم تحلیل سبک شناسانۀ «نظر» در ده غزل از سعدی شیرازی بر مبنای معنی شناسی ساخت گرا [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 187-227]
 • کزازی، میرجلال الدین بلاغت پرسش در غزل سلمان ساوجی [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 31-62]
 • کلاهچیان، فاطمه کارکرد معنایی و زیباشناختی بروج فلکی در غزل مولوی [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 303-330]
 • کنعانی، ابراهیم تحلیل گفتمان انتقادی رمان رویای تبت بر پایۀ الگوی ون لیوون [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 219-240]

گ

 • گراوند، علی بوطیقای روایت در منظومه‌های رمزی حسن و دل و جمال و جلال بر اساس الگوی ولادیمیر پراپ [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 83-108]
 • گلی، احمد زیبایی‏ شناسی خوانش شعر حافظ در انگلستانِ قرن 19 و 20 (طبق نظریۀ دریافت) [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 73-100]

ل

 • لطیفیان، سارا موتیف تلمیحی یوسف(ع) در غزلیات صائب تبریزی [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 241-276]

م

 • مالمیر، محمّد ابراهیم کارکرد معنایی و زیباشناختی بروج فلکی در غزل مولوی [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 303-330]
 • مجتبایی، فتح الله کارکردهای زبانی و بلاغی در اشعار انوری [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 241-262]
 • مجوزی، محمد تحلیل زیبایی شناسی فعل در منطق‌الطیر عطار نیشابوری [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 263-294]
 • مددی، غلامحسین وجوه پنهان معنا در لایه‌ی آوایی هفت‌پیکر [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 287-316]
 • مدنی رزّاقی، مرضیه خوانش انتقادی رمان «نام تمام مردگان یحیاست» با رویکرد نشانه‌شناسی اجتماعی پی‌یر گیرو [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 167-194]
 • میراحمدی، سیدرضا معناشناسی واژه «زعم» در قرآن با تکیه بر نظریه ایزوتسو [دوره 13، شماره 27، 1401، صفحه 299-322]
 • مشهدی، محمد امیر برجسته‌سازی ادبی جفت‌واژگان (مشابه) در خسرو و شیرین نظامی [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 295-318]
 • معینی ازغدی، محسن تحلیل رویکردهای حافظ‌پژوهی در سدۀ اخیر با تأکید بر رویکرد بلاغی- ادبی [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 195-220]
 • مهتدیانی، کاظم جلوه های انسان انگارانه عناصر موسیقی در شعر حافظ و کارکرد آن در بازتاب اندیشه های وی [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 221-240]
 • مهدوی راد، محمدعلی اصول و قواعد واکاوی مفردات قرآن از منظر قاموس قرآن [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 317-344]
 • مهرسرشتان، پروانه برجسته‌سازی ادبی جفت‌واژگان (مشابه) در خسرو و شیرین نظامی [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 295-318]
 • موسوی مقدم، سید محمد اصول و قواعد واکاوی مفردات قرآن از منظر قاموس قرآن [دوره 13، شماره 28، 1401، صفحه 317-344]
 • موسوی نیا، سیدمهدی نقش جمله‌های اسنادی در ترازوی هنر شعر حافظ [دوره 13، شماره 27، 1401، صفحه 275-298]

ن

 • نصیری، زینب بررسی تشبیه در شعر نظامی گنجوی (با تکیه بر خسرو و شیرین) [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 277-302]
 • نظری، ماه کاربرد تصویر های زبانی ( واژگانی - نحوی ) در طومار شیخ شرزین [دوره 13، شماره 27، 1401، صفحه 211-238]
 • نظری فر، فاطمه کارکرد معنایی و زیباشناختی بروج فلکی در غزل مولوی [دوره 13، شماره 29، 1401، صفحه 303-330]
 • نقی زاده، آرزو برجسته‌سازی در قصه‌های موجود در تذکره‌های دوره گورکانیان شبه قاره هند [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 319-344]
 • نیک پناه، منصور بررسی مقایسه‌ای استعاره‌های پرکاربرد در متون خبری مربوط به بیماری کووید-19 در آغاز شیوع بیماری و اوج‌گیری آن در مهرماه: براساس دیدگاه معنی‌شناسی قالبی [دوره 13، شماره 27، 1401، صفحه 323-352]
 • نورسیده، علی اکبر معناشناسی واژه «زعم» در قرآن با تکیه بر نظریه ایزوتسو [دوره 13، شماره 27، 1401، صفحه 299-322]

و

 • وثاقتی جلال، محسن دگرگونی‌های جمال‌شناسانه در متون نثر مرسل با تأکید بر علم معانی [دوره 13، شماره 27، 1401، صفحه 353-388]
 • وصال شریفلو، عالیه نگاهی به نقش آیرونی در ساختار داستان شیخ صنعان [دوره 13، شماره 30، 1401، صفحه 63-92]

ی