داوران

داوران مجله مطالعات زبانی و بلاغی

 

داور

توضیحات

ناصر رحیمی

استادیار دانشگاه سمنان

حسن اکبری بیرق

دانشیار دانشگاه سمنان

علی اکبر باقری خلیلی

استاد دانشگاه مازندران

حمید جعفری قریه علی

دانشیار دانشگاه ولی عصر رفسنجان

عبدالله حسن زاده میرعلی

دانشیار دانشگاه سمنان

رضا قنبری عبدالملکی

استادیار دانشگاه دامغان

محمد افشین وفایی

استادیار دانشگاه تهران

حسین رضویان

استادیار دانشگاه سمنان

حمیدرضا حسن زاده توکلی

استادیار دانشگاه سمنان

ابراهیم کنعانی

استادیار دانشگاه بجنورد

سیاوش حق جو

دانشیار دانشگاه مازندران

همایون جمشیدیان

استادیار دانشگاه گنبد

قدرت الله خیاطیان

استاد دانشگاه سمنان

مصطفی موسوی

دانشیار دانشگاه تهران

سید حسن طباطبایی

استادیار دانشگاه سمنان

حمید رضایی

دانشیار دانشگاه پیام نور شهرکرد

عبدالباسط عرب یوسف آبادی

استادیار دانشگاه زابل

محمد پاکنهاد

استادیار دانشگاه فرهنگیان همدان

علی تسلیمی

استادیار دانشگاه گیلان

فاروق نعمتی

دانشیار دانشگاه پیام نور کرمانشاه

جمیله اخیانی

دانشیار دانشگاه زنجان

قدسیه رضوانیان

استاد دانشگاه مازندران

نسرین علی اکبری

استادیار دانشگاه کردستان

فریده اوکاتی

استادیار دانشگاه زابل

نسرین فقیه

دانشیار دانشگاه الزهرا

سید امیر جهادی

استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

رضا خیرآبادی

استادیار سازمان برنامه ریزی آموزشی

اگنش نمت

استاد دانشگاه بوداپست مجارستان

لیلا نوروزپور

دانشیار دانشگاه گنبد

داود محمدی

استادیار دانشگاه سمنان

بهادر باقری

دانشیار دانشگاه خوارزمی

صادق عسکری

دانشیار دانشگاه سمنان

علی افضلی

دانشیار دانشگاه تهران

داود اسپرهم

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

سپیده عبدالکریمی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

فرزاد بالو

دانشیار دانشگاه مازندران

شهرام نقشبندی

استادیار دانشگاه سمنان

فاطمه بهرامی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

سید رضا میراحمدی

دانشیار دانشگاه سمنان

علیرضا امامی

استادیاردانشگاه تهران

علیرضا پورشبانان

استادیار دانشگاه تهران

بیتا مصباح

استادیار دانشگاه سمنان

زهرا سیدیزدی

استادیار دانشگاه ولی عصر رفسنجان

مونا علی مددی

استادیار دانشگاه گنبد

حسن یعقوبی

دانش آموخته دکتری دانشگاه سمنان

وحید رویانی

دانشیار دانشگاه گنبد

گلاله هنری

دانش آموخته دکتری دانشگاه سمنان

ناصرقلی سارلی

دانشیار دانشگاه خوارزمی

مستعلی پارسا

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

آیلین فیروزیان پور اصفهانی

استادیار دانشگاه دامغان

محمدرضا اسلامی

دانش آموخته دکتری دانشگاه سمنان

بهجت السادات حجازی

دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

مصطفی جباری

دانشیار دانشگاه سمنان

مهیار علوی مقدم

دانشیار دانشگاه سبزوار

آرام رضا صادقی

استادیار دانشگاه سمنان

غلامرضا سالمیان

دانشیار دانشگاه کردستان

زهیر نادعلیزاده

استادیار دانشگاه دامغان

طاهره قاسمی

استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

مهبود فاضلی

استادیار دانشگاه الزهرا

محمد میرزایی

دانش آموخته دکتری دانشگاه سمنان

امید مجد

استاد دانشگاه تهران

علیرضا مظفری

استاد دانشگاه ارومیه

آزاده شریفی مقدم

دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

علیرضا حاجیان نژاد

دانشیاردانشگاه تهران

مهدی دهرامی

دانشیار دانشگاه جیرفت

شایسته سادات موسوی

دانشیار دانشگاه گیلان

مونا ولی پور

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

شیرزاد طائفی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

احمد ذاکری

دانشیار دانشگاه آراد اسلامی کرج

تیمور مالمیر

استاد دانشگاه کردستان

ناصر علیزاده خیاط

استاد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

فاطمه کلاهچیان

دانشیار دانشگاه کرمانشاه

محمدامیر مشهدی

استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

علی محمد موذنی

استاد دانشگاه تهران

یدالله منصوری

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

ماه نظری

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی کرج

پروانه والامهر

دانش آموخته دکتری دانشگاه سمنان

الهام رضوانی مقدم

دانش آموخته دکتری دانشگاه سمنان