داوران

داوران مجله مطالعات زبانی و بلاغی

 

داور

توضیحات

ناصر رحیمی

استادیار دانشگاه سمنان

حسن اکبری بیرق

دانشیار دانشگاه سمنان

علی اکبر باقری خلیلی

استاد دانشگاه مازندران

حمید جعفری قریه علی

دانشیار دانشگاه ولی عصر رفسنجان

عبدالله حسن زاده میرعلی

دانشیار دانشگاه سمنان

رضا قنبری عبدالملکی

استادیار دانشگاه دامغان

ابراهیم رضاپور

استادیار دانشگاه سمنان

حسین رضویان

استادیار دانشگاه سمنان

حمیدرضا حسن زاده توکلی

استادیار دانشگاه سمنان

ابراهیم کنعانی

استادیار دانشگاه بجنورد

سیاوش حق جو

دانشیار دانشگاه مازندران

همایون جمشیدیان

استادیار دانشگاه گنبد

قدرت الله خیاطیان

استاد دانشگاه سمنان

حسن ذوالفقاری

استاد دانشگاه تربیت مدرس

سید حسن طباطبایی

استادیار دانشگاه سمنان

حمید رضایی

دانشیار دانشگاه پیام نور شهرکرد

عبدالباسط عرب یوسف آبادی

استادیار دانشگاه زابل

محمد پاکنهاد

استادیار دانشگاه فرهنگیان همدان

علی تسلیمی

استادیار دانشگاه گیلان

فاروق نعمتی

دانشیار دانشگاه پیام نور کرمانشاه

محمد راغب

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

قدسیه رضوانیان

استاد دانشگاه مازندران

نسرین علی اکبری

استادیار دانشگاه کردستان

فریده اوکاتی

استادیار دانشگاه زابل

نسرین فقیه

دانشیار دانشگاه الزهرا

سید امیر جهادی

استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

رضا خیرآبادی

استادیار سازمان برنامه ریزی آموزشی

اگنش نمت

استاد دانشگاه بوداپست مجارستان

لیلا نوروزپور

دانشیار دانشگاه گنبد

داود محمدی

استادیار دانشگاه سمنان

بهادر باقری

دانشیار دانشگاه خوارزمی

صادق عسکری

دانشیار دانشگاه سمنان

مرتضی محسنی

دانشیار دانشگاه مازندران

داود اسپرهم

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

سپیده عبدالکریمی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

فرزاد بالو

دانشیار دانشگاه مازندران

شهرام نقشبندی

استادیار دانشگاه سمنان

فاطمه بهرامی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

سید رضا میراحمدی

استادیار دانشگاه سمنان

مریم حسینی

استاد دانشگاه الزهرا

علیرضا پورشبانان

استادیار دانشگاه تهران

بیتا مصباح

استادیار دانشگاه سمنان

زهرا سیدیزدی

استادیار دانشگاه ولی عصر رفسنجان

مونا علی مددی

استادیار دانشگاه گنبد

حسن یعقوبی

دانش آموخته دکتری دانشگاه سمنان

وحید رویانی

دانشیار دانشگاه گنبد

گلاله هنری

دانش آموخته دکتری دانشگاه سمنان

ناصرقلی سارلی

دانشیار دانشگاه خوارزمی

مختار ابراهیمی

استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

آیلین فیروزیان پور اصفهانی

استادیار دانشگاه دامغان

محمدرضا اسلامی

دانش آموخته دکتری دانشگاه سمنان

بهجت السادات حجازی

دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

مصطفی جباری

دانشیار دانشگاه سمنان

مهیار علوی مقدم

دانشیار دانشگاه سبزوار

آرام رضا صادقی

استادیار دانشگاه سمنان

غلامرضا سالمیان

دانشیار دانشگاه کردستان

زهیر نادعلیزاده

استادیار دانشگاه دامغان

طاهره قاسمی

استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

مهبود فاضلی

استادیار دانشگاه الزهرا

محمد میرزایی

دانش آموخته دکتری دانشگاه سمنان

امید مجد

دانشیار دانشگاه تهران

علیرضا مظفری

استاد دانشگاه ارومیه

آزاده شریفی مقدم

دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

مریم خلیلی جهانتیغ

استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

مهدی دهرامی

استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

شایسته سادات موسوی

استادیار دانشگاه گیلان

مونا ولی پور

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

شیرزاد طائفی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

بهروز محمودی بختیاری

دانشیار دانشگاه تهران