اهداف و چشم انداز

ارائه یک منبع علمی برای انتشار ایده‌ها و مطالعات اصیل در مطالعات زبان‌ و بلاغت، هدف اصلی مجله مطالعات زبانی و بلاغی است. کلیدواژه های اصلی شامل:

 مطالعات زبانشناسی

بلاغت

-بخش «زبان» موضوعاتی همچون دستور، لغت، آواشناسی، واج­شناسی و تاریخ زبان را در بر می­ گیرد که گونه­ های مختلف فارسی اعم از کهن، معاصر، رسمی، ادبی، محاوره، گویش ­های ایرانی و لهجه­ های محلی را شامل می شود.

-بخش «بلاغت» هم مباحث و نظریه­ های قدیم و جدید این علم را بر اساس متون نظم و نثر کهن و معاصر فارسی، می­ کاود.

-مجلّه، آن دسته از مقاله­ هایی را که در حوزه «زبان» یا «بلاغت» به مقایسه میان متون فارسی و دیگر زبان­ ها پرداخته باشند، نیز به چاپ می ­رساند.