اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1434
تعداد پذیرش 299

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 12
تعداد مقالات 163
تعداد مشاهده مقاله 45266
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 25113
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 19 روز
متوسط زمان داوری 31 روز
متوسط زمان پذیرش 162 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 264 روز
درصد پذیرش 21 %