اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1328
تعداد پذیرش 269

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 10
تعداد مقالات 138
تعداد مشاهده مقاله 32794
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 16031
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 20 روز
متوسط زمان داوری 33 روز
متوسط زمان پذیرش 171 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 267 روز
درصد پذیرش 20 %