اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1132
تعداد پذیرش 208

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 6
تعداد مقالات 80
تعداد مشاهده مقاله 16487
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 6751
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 21 روز
متوسط زمان داوری 37 روز
متوسط زمان پذیرش 192 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 262 روز
درصد پذیرش 18 %