اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1185
تعداد پذیرش 225

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 7
تعداد مقالات 95
تعداد مشاهده مقاله 19931
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 8688
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 21 روز
متوسط زمان داوری 36 روز
متوسط زمان پذیرش 186 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 267 روز
درصد پذیرش 19 %