خط مشی سرقت ادبی

خط مشی سرقت ادبی

هیئت تحریریه مجله مطالعات زبانی و بلاغی اقدامات لازم را برای بررسی اصالت مقالات دریافتی، اعتبار اطلاعات موجود و استفاده صحیح از استنادها انجام می دهد. هیئت تحریریه مجله اذعان می‌کند که سرقت ادبی غیرقابل قبول است و بنابراین سیاست‌های زیر را وضع می‌کند که در صورت شناسایی سرقت ادبی در نسخه‌ای که برای انتشار در مجله مطالعات زبانی و بلاغی ارائه شده است، اقدامات خاصی را انجام می‌دهد. تمام دست نوشته های ارسال شده به این مجله از نظر شباهت توسط جستجوگر سرقت ادبی سمیم نور بررسی می شود تا از اصالت مطالب آن اطمینان حاصل شود.

سرقت ادبی به هر شکلی، از جمله نقل قول یا بازنویسی بخش‌های قابل توجهی از مقاله دیگران (بدون ذکر منبع)، «به‌جا گذاشتن» مقاله دیگری به عنوان متعلق به نویسنده یا ادعای نتایج تحقیقات انجام‌شده توسط دیگران، رفتار انتشار غیراخلاقی را غیرقابل قبول است. نویسندگان باید اطمینان حاصل کنند که نسخه خطی ارسالی به طور کامل کار اصلی را توصیف می کند و عاری از هرگونه جنبه سرقت ادبی است. به همه نویسندگان پیشنهاد می شود از یک نرم افزار تشخیص سرقت ادبی برای انجام بررسی شباهت استفاده کنند. باید دقت شود که اثر قبلاً به هیچ زبانی منتشر نشده باشد و به طور همزمان به مجلات دیگر ارسال نشود (ارسالی چندگانه قابل قبول نیست).

در صورت تشخیص هر یک از رفتارهای غیراخلاقی انتشارات فوق توسط تحریریه مجله یا توسط یکی از داوران، مقاله بلافاصله رد می شود و هیئت تحریریه با نویسنده (نویسندگان) ارتباط برقرار می کند تا توضیح و اصلاح مطالب سرقت شده را مطالبه کند. محتوا. اگر نویسنده (نویسندگان) در مدت زمان معقولی پاسخ ندهد یا اصلاحات لازم را انجام ندهد، مقاله از روند بررسی خارج می شود.

در صورتی که پس از انتشار مقاله ای سرقت ادبی توسط شخصی گزارش شود، موضوع توسط هیئت تحریریه مجله بررسی می شود و در صورت محسوس بودن محتوای سرقت شده، مقاله از آرشیو مجله ما خارج می شود و به موسسه مربوطه نویسنده اطلاع داده می شود. نام نویسندگان در لیست سیاه قرار خواهد گرفت.