درباره نشریه

مجله مطالعات زبانی و بلاغی یک مجله با دسترسی آزاد است که به صورت فصلنامه منتشر می شود و توسط دانشگاه سمنان در سال 1389 تأسیس شد. حوزه اصلی این مجله مطالعات زبانی و بلاغی است. این مجله مقالات اصلی، ارتباطات کوتاه و نامه‌های به سردبیر را در زمینه‌های مطالعات زبانی و بلاغت می‌پذیرد. این مجله در سال 1396 از سوی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،  به اعتبار علمی– پژوهشی دست یافت. در سال 1400 نیز وضعیت انتشار این نشریه به  فصلنامه تغییر یافت.

بیانیه دسترسی آزاد

مجله مطالعات زبانی و بلاغی یک مجله کاملاً دسترسی آزاد است، به این معنی که تمام مقالات بلافاصله پس از انتشار در وبسایت به صورت رایگان و بدون هزینه در دسترس همه کاربران قرار می گیرد. تمام محتوای مجله با دسترسی آزاد تحت مجوز  Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) منتشر می شود و به همه نویسندگان این امکان ارائه می شود که مقالات را تحت شرایط مجوز (CC-BY 4.0) در دسترس قرار دهند.

 

شرایط مجوز

عملکرد مجوز Creative Commons CC BY ، همانطور که در وب سایت Creative Commons بیان شده است، به صورت زیر تعریف شده است:

"این مجوز به دیگران اجازه می دهد تا زمانی که به شما اعتبار اصلی را می دهند، توزیع، ریمیکس، تطبیق و ساخت بر اساس کار شما را حتی به صورت تجاری انجام دهند. این سازگارترین مجوز برای حداکثر انتشار و استفاده از مطالب دارای مجوز است."

خط مشی حق چاپ

در این مجله، حق چاپ در هر مقاله ای که توسط نشریه مطالعات زبانی و بلاغی تحت مجوز (CC-BY 4.0) منتشر شده است توسط نویسنده(ها) محفوظ است، اما به هر کسی اجازه می‌دهند تا زمانی که نویسندگان و منبع اصلی به درستی ذکر شده‌اند، محتوا را بارگیری، استفاده مجدد، چاپ مجدد، تغییر، توزیع و/یا کپی کنند. نویسندگان حق چاپ و انتشار نامحدودی را حفظ می کنند. نویسنده بر اثر کنترل کامل دارد (به عنوان مثال، حق استفاده مجدد، توزیع، بازنشر و غیره را برای خود محفوظ می دارد).