آرشیو

مرکز استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نه تنها ابرداده های مقاله، بلکه نسخه های الکترونیکی مقالات را نیز بایگانی می کند. بنابراین، نسخه هایی از مقالات به عنوان جایگزین از طریق سیستم های خود در دسترس جامعه علمی قرار می گیرد.