راهنمای نویسندگان

برای دریافت فرم تعهدنامه اینجا کلیک نمایید.

برای دریافت فرم تعارض منافع اینجا کلیک نمایید.

برای دریافت شیوه نامه آوانگاری و ترجمه منابع پایانی مقاله اینجا کلیک نمایید.

رعایت نکات زیر موجب سهولت در داوری، ویراستاری مقاله‌ها و انتشار به موقع مجلّه خواهد شد:

- مقاله، مبتنی بر تحقیق و شامل مطالب نو و ابتکاری باشد.

- مقاله دارای ساختار منطقی، منظم و مستند باشد.

- اصول نگارش زبان فارسی معیار، در مقاله به دقت رعایت شود.

- مراجع و منابع مقاله‌ از اصالت کافی برخوردار بوده، در حوزه پژوهش مورد بحث، شناخته‌شده باشند.

- عنوان مقاله کوتاه و گویای محتوای مقاله باشد.

- چکیده فارسی مقاله‌، حداکثر در پانزده سطر همراه مقاله ارسال شود.

- چکیده انگلیسی از چکیده فارسی مفصّل­ تر باشد و در واقع خلاصه­ ای از دستاوردهای مقاله را ارائه دهد. (لطفاً از ترجمه چکیده به وسیله مترجم­ های ماشینی پرهیز کنید).

- ذکر کلیدواژه‌های مقاله (حداکثر هفت واژه) به فارسی و انگلیسی الزامی است.

- ابعاد صفحات مجله: صفحات A4 و حاشیه ها از بالا و پایین 5.2 سانتی متر و از چپ و راست 4.75 سانتی متر می باشد.

- حجم مقاله ارسالی حتی­­ الامکان از 25 صفحه (در اندازه صفحات تعریف شده مجله) و حداکثر از 7500 کلمه فراتر نرود.

- قلم رایانه‌ای تعیین شده برای مقاله‌­ها به‌شرح زیر است:

* عنوان مقاله: با قلم B zar 15 (سیاه)

* عناوین اصلی مقاله: B zar 14 (سیاه)

* عناوین فرعی مقاله: B zar 13 (سیاه)

* متن مقاله: B zar13 (معمولی)

* چکیده و کلیدواژه: B zar 11 (ایتالیک)

* فهرست منابع مقاله : B zar 11 (معمولی)

*پاورقی: B zar 10 (معمولی)

* نام کتابها در داخل متن ایتالیک شود.

- مقاله­ های ارسالی منحصراً از طریق سامانه مجله به نشانی زیر پذیرفته می­شود:

   http://rhetorical.journals.semnan.ac.ir

- مقاله باید شامل مقدمه (طرح موضوع و پیشینه تحقیق)، متن اصلی (بحث، تحلیل و نقد موضوع)، نتیجه‌گیری و منابع و مآخذ باشد.

- عنوان مقاله و نام نویسنده (نویسندگان) به فارسی و انگلیسی ذکر شود.

- رتبه علمی و نام دانشگاه یا مؤسسه محل اشتغال نویسنده (نویسند‌گان) به فارسی و انگلیسی همراه با پست الکترونیکی و ذکر نام نویسنده مسئول مشخص شود.

- چنانچه مقاله برگرفته از پایان‌نامه یا گزارش طرح پژوهشی باشد، یادآوری آن در پانوشت ابتدای مقاله الزامی است.

- اصول نشانه‌گذاری (سجاوندی)، برای درست‌خوانی و برجسته‌کردن نقل‌قول‌ها رعایت شود (نشانه­ ها بدون فاصله از کلمه قبل و یک فاصله از کلمه بعدی قرار گیرد).

- شیوه ارجاع منابع در این مجلّه به ترتیب زیر است:

* ارجاعات مجله به صورت درون­ متنی بوده و در نقل‌قول‌های مستقیم: نشانی مختصر منبع به شکل زیر‌، بلافاصله بعد از نقل‌قول‌ها در پرانتز ذکر می‌شود: (نام نویسنده، تاریخ انتشار: شماره جلد/ شماره صفحه). مثلاً (دهخدا، 1383: 3/ 89).

- در پایان مقاله، مشخصات کتاب‌شناسی (منابع و مراجع) به طور کامل، به ترتیب الفبایی نام مؤلفان به ترتیب زیر بیان ‌شود:

* (برای کتاب): نام خانوادگی، نام (لقب معروف) (تاریخ نشر)، نام کتاب (سیاه)، نام مترجم یا مصحح، شماره جلد، نوبت چاپ، محل نشر: نام ناشر.

مثلاً:  دهخدا، علی اکبر (علّامه) (1383)، امثال و حکم، ج2، چ2، تهران: امیرکبیر.

* (برای مقاله): نام خانوادگی، نام (سال نشر)، عنوان مقاله، نام نشریه، شماره دوره، شماره نشریه، شماره صفحات.

* (برای منابع اینترنتی): نام خانوادگی، نام نویسنده (آخرین تاریخ روزآمدسازی سایت یا تاریخ نقل)، عنوان موضوع، نشانی سایت (پایگاه الکترونیکی).

- در اقتباس آزاد از مراجع و منابع، مخاطب مقاله در متن یا پانوشت همان صفحه، به اصل منبع و صفحه‌های مورد نظر ارجاع داده ‌شود.

- آوانگاری لاتین اعلام غیرفارسی و واژه­ های محلّی، در پانوشت همان صفحه به صورت چپ­ چین ذکر شود.

- مقاله‌ها پس از داوری تخصصی و احراز شرایط در هیأت تحریریه مجلّه چاپ می‌شوند.

- مسئولیت مطالب مقاله‌ها به‌عهده نویسنده (نویسندگان) است و نظرات ارائه شده، دیدگاه مجله نیست.

- مطالب مستخرج از پایان‌نامه­ ها، با تأیید استاد راهنما و همراه با نام ایشان در مقاله چاپ می‌شود.

- مجلّه، در ویرایش زبان مقاله، آزاد است.

- رسم­ الخط مورد پذیرش این مجله، بر اساس «دستور خط فارسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی» است.

- ترتیب اسامی نویسندگان و نویسنده مسئول حتماً باید در فایل نویسندگان مشخص شده باشد و نام نویسندگان بعد از ثبت نام مقاله و ارسال به هیچ عنوان قابل تغییر نیست.

- نشریه در قبال ارسال نظرات داوران برای مقالات پذیرفته نشده، تعهّدی ندارد.

- نویسندگان از ارسال همزمان چند مقاله به سامانه فصلنامه مطالعات زبانی و بلاغی خودداری نمایند. دفتر نشریه تا نهایی شدن وضعیت مقاله اول هر نویسنده، مقاله یا مقالات دیگر ایشان را در گردش کاری خود قرار نخواهد دارد.

- بر اساس مصوبه شماره 40879 مورخ 24 / 02 / 1401 وزرات علوم ، تحقیقات و فناوری مبلغ 500000 هزار تومان از نویسندگان بابت پذیرش و چاپ مقاله دریافت می گردد.

- کلیه مکاتبات پس از ثبت نام و ارسال مقاله در سامانه بصورت خودکار با نویسنده ­ای انجام می­ شود که به عنوان عهده دار مکاتبات در سامانه مشخص شده است.