تماس با ما

نشانی پستی: سمنان- دانشگاه سمنان- دانشکده علوم انسانی- دفتر مجله مطالعات زبانی و بلاغی

 

کد پستی: 19111-35131

 

تلفن تماس : 31532155-023

ارتباط بیشتراز طریق رایانامه:

motaleat.z.b@gmail.com

rhetorical@semnan.ac.ir


CAPTCHA Image