موضوعات = تخصصی
مخترعات بلاغی امیرخسرو دهلوی

دوره 14، شماره 31، خرداد 1402، صفحه 269-294

10.22075/jlrs.2022.27295.2111

مجاهد غلامی


ارزیابی کیفیّ ترجمه عربی سیر العباد إلی المعاد سنائی غزنوی بر اساس نظریه آنتوان برمن

دوره 14، شماره 31، خرداد 1402، صفحه 321-348

10.22075/jlrs.2022.28980.2199

علی محمد موذنی؛ علی انصارشهری؛ علی افضلی؛ مسعود فکری


بررسی تصاویر عناصر طبیعت در شعر شاعران کودک و نوجوان

دوره 14، شماره 31، خرداد 1402، صفحه 349-378

10.22075/jlrs.2022.26995.2087

علیرضا نبی لو؛ مریم باقی؛ فاطمه نیازی


تحلیل پارودی در خارستان ادیب قاسمی کرمانی

دوره 11، شماره 21، خرداد 1399، صفحه 51-78

10.22075/jlrs.2019.16778.1390

محمدرضا حیدری؛ مریم خلیلی جهانتیغ؛ محمد بارانی


ردیفِ آغازین در شعر فارسی

دوره 11، شماره 21، خرداد 1399، صفحه 363-386

10.22075/jlrs.2019.16917.1400

مجید منصوری؛ طاهره قاسمی


بررسی علم معانی در غزلهای شفیعی کدکنی

دوره 11، شماره 21، خرداد 1399، صفحه 471-498

10.22075/jlrs.2019.16890.1396

ام البنین نیکخواه نوری؛ مصطفی سالاری؛ بهروز رومیانی


تطبیق نظریۀ نظم نحوی با بخش میانی آیۀ 4 از سورۀ مریم

دوره 10، شماره 19، تیر 1398، صفحه 7-24

10.22075/jlrs.2019.15894.1311

حمیده ارغوانی بیدختی؛ محمود خورسندی؛ سیدرضا میراحمدی


کارکرد تشبیه در فضاسازی رمان سمفونی مردگان

دوره 10، شماره 19، تیر 1398، صفحه 25-50

10.22075/jlrs.2018.15292.1263

علیرضا اسدی؛ سارا حسینی


بررسی زبان‌شناختی و بلاغی انواع باهم‌آیی در شاهنامۀ فردوسی

دوره 10، شماره 19، تیر 1398، صفحه 105-126

10.22075/jlrs.2019.15378.1262

مریم تفرجی یگانه؛ کیومرث نیک سرشت


شگرد‌های بدیع لفظی در داستان‌نامة بهمنیاری و ضرب‌المثل‌های مازندرانی

دوره 10، شماره 19، تیر 1398، صفحه 161-186

10.22075/jlrs.2018.15774.1295

علی زراقی شانی؛ احمد غنی‌پور ملکشاه؛ مرتضی محسنی؛ مسعود روحانی


جلوه‌های هنجارگریزی رئالیسم ایرانی در شعر دورۀ پهلوی دوم

دوره 10، شماره 19، تیر 1398، صفحه 187-212

10.22075/jlrs.2019.14896.1238

محرم رضایتی کیشه خاله؛ علی صفایی سنگری؛ سید حسن سیدنژاد جلودار


بلاغت ساخت‌های نحوی نشان‌دار در اشعار نیمایی اخوان ثالث

دوره 10، شماره 19، تیر 1398، صفحه 233-264

10.22075/jlrs.2018.15884.1310

ناصرقلی سارلی؛ بهادر باقری؛ شیرین صادقی


تحلیل رستاخیز ساختاری واژه‌ها برپایة سبک‌شناسی لایه‌ای در لایة نحوی غزل معاصر ایران

دوره 10، شماره 19، تیر 1398، صفحه 323-346

10.22075/jlrs.2019.15018.1228

فریبا مهری؛ مهیار علوی مقدم؛ حسن دلبری؛ عباس محمدیان


انتقاد اجتماعی و بازی آیرونی در ذهن و زبان سنایی

دوره 10، شماره 19، تیر 1398، صفحه 347-378

10.22075/jlrs.2019.15055.1234

روح الله هادی؛ میترا گلچین؛ محمدرضا ترکی؛ سیما رحمانی فر