موضوعات = تخصصی
تعداد مقالات: 68
2. بررسی علم معانی در غزلهای شفیعی کدکنی

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1399، صفحه 471-498

10.22075/jlrs.2019.16890.1396

ام البنین نیکخواه نوری؛ مصطفی سالاری؛ بهروز رومیانی


3. تحلیل پارودی در خارستان ادیب قاسمی کرمانی

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1399، صفحه 51-78

10.22075/jlrs.2019.16778.1390

محمدرضا حیدری؛ مریم خلیلی جهانتیغ؛ محمد بارانی


4. ردیفِ آغازین در شعر فارسی

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1399، صفحه 363-386

10.22075/jlrs.2019.16917.1400

مجید منصوری؛ طاهره قاسمی


5. بررسی زبان طنز در مثل‌های سیستانی

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1398، صفحه 27-56

10.22075/jlrs.2019.18161.1524

فاطمه الهامی


7. سیر و تطوّر ردیف در قالب مثنوی برحسب نوع ادبی

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1398، صفحه 221-244

10.22075/jlrs.2019.14227.1163

مهدی دهرامی


8. شگرد‌های بدیع لفظی در داستان‌نامة بهمنیاری و ضرب‌المثل‌های مازندرانی

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 161-186

10.22075/jlrs.2018.15774.1295

علی زراقی شانی؛ احمد غنی‌پور ملکشاه؛ مرتضی محسنی؛ مسعود روحانی


9. جلوه‌های هنجارگریزی رئالیسم ایرانی در شعر دورۀ پهلوی دوم

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 187-212

10.22075/jlrs.2019.14896.1238

محرم رضایتی کیشه خاله؛ علی صفایی سنگری؛ سید حسن سیدنژاد جلودار


10. بررسی زبان‌شناختی و بلاغی انواع باهم‌آیی در شاهنامۀ فردوسی

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 105-126

10.22075/jlrs.2019.15378.1262

مریم تفرجی یگانه؛ کیومرث نیک سرشت


12. بررسی تیرگی زبانی دانشجویان؛ چگونگی و چرایی

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 213-232

10.22075/jlrs.2019.17002.1408

قدسیه رضوانیان


14. بازشناسی فعل‌های دستوری در زبان فارسی و آموزش آن‌ها به غیرفارسی‌زبانان

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 293-322

10.22075/jlrs.2019.14833.1209

زینب محمدابراهیمی؛ شبنم مجیدی


15. جایگاه روایت‌شناختی و بلاغی نیایش در مثنوی

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 127-160

10.22075/jlrs.2019.17044.1414

حمیدرضا توکلی


16. کارکرد تشبیه در فضاسازی رمان سمفونی مردگان

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 25-50

10.22075/jlrs.2018.15292.1263

علیرضا اسدی؛ سارا حسینی


17. تطبیق نظریۀ نظم نحوی با بخش میانی آیۀ 4 از سورۀ مریم

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 7-24

10.22075/jlrs.2019.15894.1311

حمیده ارغوانی بیدختی؛ محمود خورسندی؛ سیدرضا میراحمدی


18. بن مایه های نمادین در شعر سهراب سپهری

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 265-292

10.22075/jlrs.2018.15731.1289

مرتضی قاسمی


19. بلاغت ساخت‌های نحوی نشان‌دار در اشعار نیمایی اخوان ثالث

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 233-264

10.22075/jlrs.2018.15884.1310

ناصرقلی سارلی؛ بهادر باقری؛ شیرین صادقی


20. انتقاد اجتماعی و بازی آیرونی در ذهن و زبان سنایی

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 347-378

10.22075/jlrs.2019.15055.1234

روح الله هادی؛ میترا گلچین؛ محمدرضا ترکی؛ سیما رحمانی فر


21. تحلیل رستاخیز ساختاری واژه‌ها برپایة سبک‌شناسی لایه‌ای در لایة نحوی غزل معاصر ایران

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 323-346

10.22075/jlrs.2019.15018.1228

فریبا مهری؛ مهیار علوی مقدم؛ حسن دلبری؛ عباس محمدیان


23. نظم نحوی و نقش آن در ادبیت سخن

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 261-286

10.22075/jlrs.2018.15391.1265

محمود فتوحی رودمعجنی


24. نظم پریشان غزل حافظ و مرکب نوازی

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 193-210

10.22075/jlrs.2019.16899.1397

ناصر رحیمی؛ زهیر نادعلیزاده


25. برجستگی‌های نقش قافیه در شعر فارسی، از آغاز تا سده‌ی هشتم

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 287-318

10.22075/jlrs.2018.11146.1029

طاهره قاسمی؛ علی محمدی