موضوعات = تخصصی
بلاغت تمثیل، در پرتو رویکردهای مختلف بلاغی

دوره 9، شماره 18، اسفند 1397، صفحه 7-38

10.22075/jlrs.2018.14155.1160

زینب اکبری؛ رجاء ابوعلی


عوامل انسجام در داستان عدل صادق چوبک

دوره 9، شماره 18، اسفند 1397، صفحه 69-94

10.22075/jlrs.2017.11138.1028

حوا حاج عیدی؛ حسین رضویان


خشونت گفتاری در مطبوعات: مطالعه موردی روزنامه‌های فارسی

دوره 9، شماره 18، اسفند 1397، صفحه 135-164

10.22075/jlrs.2018.14916.1217

محمد راسخ مهند؛ مجتبی علیزاده صحرایی؛ راحله ایزدی فر؛ رقیه سلیمیان


تحلیل سبکی لایۀ نحوی منظومۀ ازهر و مزهر نزاری قهستانی

دوره 9، شماره 18، اسفند 1397، صفحه 165-192

10.22075/jlrs.2018.14645.1192

سید مهدی رحیمی؛ فرشته گل سرخی؛ محمد بهنام فر؛ اکبر شایان سرشت


نظم پریشان غزل حافظ و مرکب نوازی

دوره 9، شماره 18، اسفند 1397، صفحه 193-210

10.22075/jlrs.2019.16899.1397

ناصر رحیمی؛ زهیر نادعلیزاده


نظم نحوی و نقش آن در ادبیت سخن

دوره 9، شماره 18، اسفند 1397، صفحه 261-286

10.22075/jlrs.2018.15391.1265

محمود فتوحی رودمعجنی


استعارۀ مفهومی"شادی" در دیوان شمس

دوره 9، شماره 18، اسفند 1397، صفحه 319-350

10.22075/jlrs.2018.14657.1191

عباس محمدیان؛ مجید فرحانی زاده


تصویرسازی با عاطفۀ اندوه و حسرت در اشعار سیاوش کسرایی

دوره 9، شماره 17، شهریور 1397، صفحه 7-34

10.22075/jlrs.2018.6683.

محمدامین احسانی اصطهباناتی؛ منیژه عبداللهی


استعاره‌ها و کنایات بدیع، دو خصیصۀ مهم سبکی در غزلیات بیدل

دوره 9، شماره 17، شهریور 1397، صفحه 85-106

10.22075/jlrs.2018.10664.1013

رجب توحیدیان؛ محمد اکبری حبشی


بررسی نقش شگردهای کنایه‌محور در تصویرسازی براعت استهلال‌های نفثه‌المصدور

دوره 9، شماره 17، شهریور 1397، صفحه 107-140

10.22075/jlrs.2018.11655.1046

حسین حسن پور آلاشتی؛ مصطفی میردار رضایی؛ راحیل محمدی ده عباسانی


معماری زبان؛ پیشنهادی در طبقه‌بندی عناصر زیبایی سخن

دوره 9، شماره 17، شهریور 1397، صفحه 205-234

10.22075/jlrs.2018.14278.1165

داود محمدی؛ محمد رضا اسلامی


بررسی جنبه‌های بلاغی زبان در تفسیر کشف‌الاسرار

دوره 9، شماره 17، شهریور 1397، صفحه 235-260

10.22075/jlrs.2018.12506.1085

مریم نجفی؛ مظاهر نیکخواه؛ اصغر رضاپوریان


بررسی ضریب مشارکت نویسندگان مجلة مطالعات زبانی و بلاغی 1396

دوره 9، شماره 17، شهریور 1397، صفحه 313-324

10.22075/jlrs.2018.14979.1224

رحمان معرفت؛ عبدالعظیم ولویی؛ مرضیه عضدی


بررسی و تحلیل تشخیص در نفثه‌المصدور

دوره 9، شماره 17، شهریور 1397، صفحه 287-312

10.22075/jlrs.2018.13662.1133

عبدالله واثق عباسی؛ عباس نیکبخت؛ حسین اتحادی