موضوعات = تخصصی
نقش موضوع در کاربرد استعارۀ مفهومی

دوره 8، شماره 16، اسفند 1396، صفحه 135-156

10.22075/jlrs.2018.12919.1105

حسین رضویان؛ صدیقه طهماسبی بیرگانی


رابطۀ زبان و قدرت در نخستین شعر نو فارسی (تحلیل گفتمان انتقادی شعر «وفای به عهد»)

دوره 8، شماره 16، اسفند 1396، صفحه 157-188

10.22075/jlrs.2018.13977.1150

محمدمهدی زمانی؛ کورش صفوی؛ نعمت الله ایرانزاده


نقش کارکرد‌های بلاغی و زبانی در تبلیغات بازرگانی

دوره 8، شماره 16، اسفند 1396، صفحه 223-250

10.22075/jlrs.2018.11329.1035

محمد رضا صالحی مازندرانی؛ سید محسن زکی نژادیان


بلاغت ایجازی نماد در سنجش با استعاره و تمثیل با تکیه بر شعر نو

دوره 8، شماره 16، اسفند 1396، صفحه 251-270

10.22075/jlrs.2017.6714.

محمد قادری مقدم؛ راحله عبداله زاده برزو


بررسی اقتباس‌های حافظ و سیف‌الدین محمّد فرغانی

دوره 8، شماره 16، اسفند 1396، صفحه 271-300

10.22075/jlrs.2018.11649.1045

طاهره قاسمی؛ وحید مبارک


چند فرایند‌ واجی در گویش دیباجی

دوره 8، شماره 16، اسفند 1396، صفحه 301-332

10.22075/jlrs.2017.13074.1111

شهرام نقشبندی؛ حوا حاج عیدی


بررسی تطبیقی حس‌آمیزی در «سقط‌الزند» معری و دیوان شوریده شیرازی

دوره 8، شماره 15، شهریور 1396، صفحه 41-64

10.22075/jlrs.2017.6709.

جواد غلامعلی زاده؛ عبدالباسط عرب یوسف آبادی؛ رضا اصغری


بررسی و تحلیل عیوب فصاحت در شعر کودک

دوره 8، شماره 15، شهریور 1396، صفحه 141-158

10.22075/jlrs.2017.10542.1009

رامین محرمی؛ خدابخش اسداللهی؛ شکراله پورالخاص؛ پیام فروغی راد


بررسی و تحلیل ارتباطات غیرکلامی در حکایت حسنک وزیر

دوره 8، شماره 15، شهریور 1396، صفحه 159-190

10.22075/jlrs.2017.6753.

مرتضی محسنی؛ سید اسماعیل جعفری پطرودی


بررسی تطبیقی ویژگی‌های زبان عرفانیِ ابن‌عربی و مولوی

دوره 7، شماره 14، اسفند 1395، صفحه 35-60

10.22075/jlrs.2017.6703.

قدرت الله خیاطیان؛ طناز رشیدی نسب


زبان عامیانه در فیروزشاه نامه

دوره 7، شماره 13، تیر 1395، صفحه 99-114

10.22075/jlrs.2017.6752.

زهرا سیدیزدی؛ فرزانه حکیمی پور