بررسی تطبیقی ویژگی‌های زبان عرفانیِ ابن‌عربی و مولوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه سمنان

چکیده

    عرفای متصوفه، در بیان عقاید و دیدگاهشان متونی را به نثر و نظم، در حوزه تفسیر، بیان مکاشفات و احوال، تعلیم و تربیت و تذکره نگاشته­اند. این متون، دارای ارزش ادبی و بلاغی­اند­؛ وسعت این آثار و ویژگی­های خاص زبانی که داشته­اند، سبب شده است، تا به عنوان زبان عرفانی، مورد توجه محققان قرار گیرند. پرواضح است که ابن­عربی و مولوی، بزرگترین عرفا در عالم تصوف، به شمار می­روند. تأثیر اندیشه و ویژگی­های زبانی در متونِ این دو عارف، به حدی بوده است که می­توان، آثار عرفای قرون بعد را تفسیر و تحلیل اندیشه­های این دو دانست. این پژوهش کوششی است، در جهت فهم تطبیقی و مقایسه­ایِ زبان عرفانی این دو عارف نامی و ضمن آن می­توان، به ویژگی­های زبان عرفانی این عرفا نیز، دست یافت. در بررسی آثار ایشان، شباهت­ها و تفاوتهایی وجود دارد که پس از معرفی آثارشان، ضمن بیان چگونگی تألیف و نقطه­نظرشان در باب بیان ناپذیری شهودات ایشان و نوع مخاطبانشان و سپس با بیان و مقایسه ویژگی­های زبان عرفانی­شان در نوع تمثیل، تناقض­گویی، تکرار، اصطلاح­سازی و...، به روش توصیفی-تطبیقی، تبیین شده و تفاوت­ها و شباهت­ها در شیوه گفتاری دو عارف، مورد بررسی و تحلیل، قرار گرفته است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative Analysis of Ibn-Arabi and Molavi's Mystical Language Characteristics

نویسندگان [English]

  • Ghodratollah Khayatian
  • Tannaz Rashidinasab
چکیده [English]

 Mystics and Sufis have composed volumes in prose and poetry, in state of revelations and spirits, education and nurture, and biography. These volumes are of rhetorical and literary value; the vest of these works and special characteristics of the language they had, have caused, putting them in the circle of researcher's attention as the mystical language. It is crystal clear that Ibn-Arabi and Molavi are of the greatest mystic in the Sufism world. The effect of their thoughts and the lingual characteristics in the volumes they have composed was so strong that we can consider the works of the mystics of the other centuries just some simple interpretation and analysis of their thoughts. This study is an effort to comparative and contrastive understanding of the mystical language of these too well-known mystics that indeed can reach the characteristics of the mystical language of each one of them. In the investigation of their works, there are similarities and differences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Islamic mysticism
  • Mystical texts
  • Mystical language
  • Ibn-Arabi
  • Molavi