بررسی تشبیه در روح الارواح شهاب الدین احمد سمعانی با تأکید بر عنصر مشبه به

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه سمنان

چکیده

 تشبیه پرکاربردترین صورخیال در روح‌الارواح و ابزاری است که نویسنده برای تبیین و توضیح اندیشه‌های خود از آن استفاده کرده است. بیشترین تشبیهات روح‌الارواح از نوع معقول به محسوس و نیز از نوع بلیغ است که به‌صورت اضافه تشبیهی به‌کاررفته است. با توجه به اینکه  از میان عناصر تشبیه، مشبه‌به بیشترین نقش را در بیان جهان‌بینی نویسنده دارد، مقاله حاضر با تأکید بر این عنصر به بررسی و تحلیل تشبیهات روح‌الارواح پرداخته، مشخص کرده است که سمعانی بهترین شیوه در بیان مفاهیم عرفانی و توضیح حالات روحی عارف و احوال و مقامات او را کاربرد تشبیه معقول به محسوس و استفاده از عناصر طبیعت به‌عنوان مشبه‌به دانسته است. مواد مشبه‌به در روح‌الارواح بسیار متنوع و گسترده است؛ امّا مهم‌ترین موضوعی که نویسنده در تصویرسازی‌هایش به آن توجه کرده طبیعت است. از مجموع 2640 تشبیه بررسی شده، تعداد 636 به طبیعت و عناصر وابسته به آن مربوط است. پس از آن اسباب و لوازم زندگی، پوشاک و مکان‌های مختلف به‌عنوان مشبه‌به، به‌کار گرفته شده‌اند. اصطلاحات رزمی، جانوران، انسان، اعضای بدن انسان، جواهر و معادن، نور، مشاغل و خوراکی‌ها نیز در رده‌های بعدی قرار می‌گیرند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Reviews Simile in the Ruh-alarvah of Shahaboddin Ahmad Samaani with emphasis on the vehicle

نویسنده [English]

  • hamid rezaie 1
چکیده [English]

Simile is as the most widely used means in Ruh-aharvah that the author has used it to explain his ideas and his thoughts. Most similes of Ruh-aharvah are of kind of reasonable to sensible and also of eloquent which is used for additional simile.
Since, vehicle of the elements of simile has most roles in expressing the author's worldview, this paper with an emphasis on this element is paid to analyze the similes in Ruh-alarvah and has determined that Samaani is considered the use of reasonable to sensible simile and using natural elements as vehicle as the best practices in mystical concepts and explaining mystic moods and circumstances and his officials.
Material of vehicle in Ruh-alarvah is diversified. But the nature is the most important subject that the author considered in his illustration. Of total of 2640 review similes, number 636 is related to nature and its elements. Then living devices, clothing and different locations have been used as vehicle.
Martial of art terms, animals, humans, human organs, jewelry and mining, light, businesses and food are placed in the next category.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ruh-alarvah
  • simile
  • vehicle
  • nature