موضوعات = تخصصی
بررسی دلالت ضمنی در نرگس دژم در مقدمۀ رستم و اسفندیار

دوره 14، شماره 33، آذر 1402، صفحه 177-212

10.22075/jlrs.2022.28478.2176

قدسیه رضوانیان؛ رضا ستاری؛ مریم قربانیان


نگاهی زیست‌محیطی به آثار مرادی کرمانی

دوره 14، شماره 33، آذر 1402، صفحه 213-248

10.22075/jlrs.2023.29476.2225

حسین رضویان؛ تمنا الهی پناه


نگاهی به ارجاع در نشانگرهای گفتمان زبان فارسی

دوره 14، شماره 32، مرداد 1402، صفحه 111-134

10.22075/jlrs.2022.27479.2137

الناز رنجبری؛ ارسلان گلفام؛ مهناز کربلایی صادق


تحلیل انسجام واژگانیِ متن در طنزهای فریدون توللی با تأکید بر زبان‌شناسی نقش‌گرا

دوره 14، شماره 32، مرداد 1402، صفحه 165-190

10.22075/jlrs.2022.27593.2124

غلامرضا سلیمی؛ زهرا رفیعی؛ علی رضا بیابان نورد سروستانی


نقد و تحلیل رمان جسدهای شیشه‌ای نوشتۀ مسعود کیمیایی

دوره 14، شماره 32، مرداد 1402، صفحه 341-366

10.22075/jlrs.2022.28172.2163

تیمور مالمیر؛ سه‌رکو نظیر حسین


اکفراسیس، توصیف و رئالیسم در مجموعه‌داستان کوتاه زائری زیر باران

دوره 14، شماره 31، خرداد 1402، صفحه 31-64

10.22075/jlrs.2022.27101.2097

علیرضا امیدبخش؛ راضیه آران؛ حسام خالویی


تحلیل سبک‌شناسانۀ نثر روزنامه های دورۀ قاجار

دوره 14، شماره 31، خرداد 1402، صفحه 65-98

10.22075/jlrs.2022.10721.1970

حسن ذوالفقاری؛ عفت حسنی کوچکی


بررسی جلوه‌های زبانیت در فرشته‌ها خودکشی کردند

دوره 14، شماره 31، خرداد 1402، صفحه 99-130

10.22075/jlrs.2022.26409.2063

مهرداد زارعی؛ عصمت خوئینی


بررسی توازن آوایی و واژگانی در غزلهای انوری

دوره 14، شماره 31، خرداد 1402، صفحه 243-268

10.22075/jlrs.2022.27315.2113

وحید علی بیگی سرهالی؛ ام البنین نیکخواه نوری