کلیدواژه‌ها = بلاغت
تعداد مقالات: 19
3. بررسی نثر عرفانی خطابی در کتاب الانسان الکامل عزیزالدین نسفی

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1399، صفحه 79-100

10.22075/jlrs.2020.19118.1610

قدرت الله خیاطیان؛ الهام رضوانی مقدم


4. تحلیل کاربرد جامعه‌شناختی انواع آیرونی در مصیبت‌نامۀ عطّار نیشابوری

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1399، صفحه 155-182

10.22075/jlrs.2019.17264.1437

حسن سلطانی کوهبنانی؛ کامیار صیدی


5. جنبه‌های بلاغیِ عنصر نحویِ «ندا» در اشعار اخوان ثالث

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1399، صفحه 275-300

10.22075/jlrs.2019.16279.1346

ناصر علیزاده خیاط؛ اعظم روحی کیاسر


6. ارسطو، خطابه و شعر با تأکید بر شگردشناسی

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1399، صفحه 333-362

10.22075/jlrs.2019.17786.1484

سیدمجید مقیمی؛ علیرضا فولادی؛ سیدمحمد راستگوفر؛ رضا روحانی


7. بررسی علم معانی در غزلهای شفیعی کدکنی

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1399، صفحه 471-498

10.22075/jlrs.2019.16890.1396

ام البنین نیکخواه نوری؛ مصطفی سالاری؛ بهروز رومیانی


8. بلاغت ساخت‌های نحوی نشان‌دار در اشعار نیمایی اخوان ثالث

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 233-264

10.22075/jlrs.2018.15884.1310

ناصرقلی سارلی؛ بهادر باقری؛ شیرین صادقی


9. انتقاد اجتماعی و بازی آیرونی در ذهن و زبان سنایی

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 347-378

10.22075/jlrs.2019.15055.1234

روح الله هادی؛ میترا گلچین؛ محمدرضا ترکی؛ سیما رحمانی فر


10. بلاغت تمثیل، در پرتو رویکردهای مختلف بلاغی

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 7-38

10.22075/jlrs.2018.14155.1160

زینب اکبری؛ رجاء ابوعلی


11. بررسی مؤلفه‌های زبانی پسامدرن در داستان «دوباره از همان خیابان‌ها» نوشته بیژن نجدی

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 95-116

10.22075/jlrs.2018.12243.1071

عبدالله حسن زاده میرعلی؛ غزاله حیدری آبکنار


12. نوعی تشبیه نویافته در ادب فارسی؛ تشبیه سلب و ایجاب

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 189-204

10.22075/jlrs.2018.12307.1076

سعید کریمی قره‌بابا


13. نقش کارکرد‌های بلاغی و زبانی در تبلیغات بازرگانی

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 223-250

10.22075/jlrs.2018.11329.1035

محمد رضا صالحی مازندرانی؛ سید محسن زکی نژادیان


14. بلاغت ایجازی نماد در سنجش با استعاره و تمثیل با تکیه بر شعر نو

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 251-270

10.22075/jlrs.2017.6714.

محمد قادری مقدم؛ راحله عبداله زاده برزو


15. بررسی عیوب فصاحت و بلاغت در اشعار میرزادهعشقی

دوره 5، شماره 10، زمستان 1393، صفحه 49-76

10.22075/jlrs.2017.1832

علی سلیمانی؛ محمود بشیری


16.  کارکرد عناصر بلاغی در مطایبات بهارستان جامی

دوره 5، شماره 10، زمستان 1393، صفحه 77-104

10.22075/jlrs.2017.1833

یدالله شکری؛ عباس سعیدی


17. بلاغت، چراغی فرا راه فهم لطایف قرآنی

دوره 3، شماره 5، تابستان 1391، صفحه 7-30

10.22075/jlrs.2017.1810

محمّدنبی احمدی؛ علی سلیمی


18. نقد زیبایی شناسی هنری در متن ادبی

دوره 3، شماره 5، تابستان 1391، صفحه 31-62

10.22075/jlrs.2017.1811

سوسن جبری


19. اسلوب استفهام و اغراض فرعی آن درقرآن کریم

دوره 3، شماره 5، تابستان 1391، صفحه 83-102

10.22075/jlrs.2017.1813

محمود خورسندی؛ سمیه ترحمی؛ علیرضا خورسندی