دوره و شماره: دوره 13، شماره 29، آبان 1401، صفحه 9-356 
ﺑﺮرﺳﯽ اﻏﺮاض ﺑﻼﻏﯽ ﺧﺒﺮ و اﻧﺸﺎی طلبی در دوبیتی‌های فایز دشتی

صفحه 133-160

10.22075/jlrs.2021.24100.1960

سیدنیام الدین حسینی؛ سید محمود سید صادقی؛ شمس الحاجیه اردلانی


کارکرد معنایی و زیباشناختی بروج فلکی در غزل مولوی

صفحه 303-330

10.22075/jlrs.2021.24061.1959

فاطمه نظری فر؛ فاطمه کلاهچیان؛ محمّد ابراهیم مالمیر؛ غلامرضا سالمیان


زیبایی‌شناسی مبتنی بر عناصر بیانی در قرآن کریم

صفحه 331-356

10.22075/jlrs.2022.7093

سید مصطفی احمدپناه؛ لیلا قاسمی؛ طاهره چالدره؛ کتایون فلاحی