دوره و شماره: دوره 13، شماره 28، تیر 1401، صفحه 7-354 
تحلیل سبک‌شناختی «رسالۀ مجدیه»

صفحه 133-158

10.22075/jlrs.2021.23065.1891

سید کمال شریفی؛ نرگس اسکویی؛ عزیز حجاجی کهجوق


آشنایی‌زدایی زبانی و بلاغی در شعر حسین پناهی

صفحه 159-186

10.22075/jlrs.2021.23428.1915

مهران صادقی گوغری؛ پوران یوسفی پور کرمانی؛ هوشمند اسفندیارپور


وجوه پنهان معنا در لایه‌ی آوایی هفت‌پیکر

صفحه 287-316

10.22075/jlrs.2021.22817.1882

غلامحسین مددی؛ ابراهیم استاجی؛ اعظم استاجی؛ علی تسنیمی


اصول و قواعد واکاوی مفردات قرآن از منظر قاموس قرآن

صفحه 317-344

10.22075/jlrs.2021.22895.1885

محمدعلی مهدوی راد؛ سید محمد موسوی مقدم؛ مطهره سادات طیب حسینی