دوره و شماره: دوره 13، شماره 30، بهمن 1401 
بلاغت پرسش در غزل سلمان ساوجی

صفحه 31-62

10.22075/jlrs.2022.21474.1786

سمیرا تیموری؛ میرجلال الدین کزازی؛ خلیل بیگ زاده


واکاوای مفاهیم «تعریض» و سویه‌های مختلف آن

صفحه 137-166

10.22075/jlrs.2022.25212.1998

محمد رضا صالحی مازندرانی؛ نصراله امامی؛ سید محسن زکی نژادیان


کارکردهای زبانی و بلاغی در اشعار انوری

صفحه 241-262

10.22075/jlrs.2022.25985.2041

فتح الله مجتبایی؛ علیرضا امامی؛ عاطفه طهماسبی گرکانی