دوره و شماره: دوره 12، شماره 25، مهر 1400، صفحه 7-384 

مقاله پژوهشی

بررسی وجوه زیبا شناسی رمان «زوال کلنل»

صفحه 7-38

10.22075/jlrs.2020.19012.1599

خدابخش اسداللهی؛ لیلا آذرنیوار


کارکردهای «صفت هنری» در هفت‌پیکر نظامی

صفحه 191-214

10.22075/jlrs.2021.18995.1596

آزاده ستوده؛ مسعود پاکدل؛ منصوره تدینی؛ سیما منصوری


بررسی شگرد‌های طنز در اشعار اکبر اکسیر

صفحه 214-246

10.22075/jlrs.2020.18673.1569

یحیی شیخی؛ احمد غنی‌پور ملکشاه؛ سیاوش حق جو؛ علی اکبر باقری خلیلی


بازتاب خشونت کلامی در شعر فرخی یزدی: تحلیلی بر اساس رویکرد مالکین

صفحه 247-272

10.22075/jlrs.2020.21305.1769

عارفه طاهریان؛ حسین رضویان؛ علی محمد شاه سنی؛ عصمت اسماعیلی