دوره و شماره: دوره 12، شماره 24، تیر 1400، صفحه 1-292 

مقاله پژوهشی

بررسی ساختارهای پارادوکسیکال در غزلیات حافظ

صفحه 7-36

10.22075/jlrs.2020.19802.1673

مائده شگفت؛ یدالله شکری؛ محمد رضائی؛ رسول رسولی پور


استعارۀ مفهومی و فردیت خلاّق ادبی

صفحه 175-204

10.22075/jlrs.2020.18421.1547

سید امیرحسین مرتضائی؛ محمود فتوحی رودمعجنی


بررسی توازن واژگانی در غزل های سنایی

صفحه 205-234

10.22075/jlrs.2020.18622.1563

ام البنین نیکخواه نوری؛ مصطفی سالاری؛ بهروز رومیانی