کلیدواژه‌ها = استعاره
تعداد مقالات: 8
3. تطبیق نظریۀ نظم نحوی با بخش میانی آیۀ 4 از سورۀ مریم

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 7-24

10.22075/jlrs.2019.15894.1311

حمیده ارغوانی بیدختی؛ محمود خورسندی؛ سیدرضا میراحمدی


4. نقش کارکرد‌های بلاغی و زبانی در تبلیغات بازرگانی

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 223-250

10.22075/jlrs.2018.11329.1035

محمد رضا صالحی مازندرانی؛ سید محسن زکی نژادیان


5. بلاغت ایجازی نماد در سنجش با استعاره و تمثیل با تکیه بر شعر نو

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 251-270

10.22075/jlrs.2017.6714.

محمد قادری مقدم؛ راحله عبداله زاده برزو


6. مجاز از دیدگاه بلاغت

دوره 4، شماره 8، زمستان 1392، صفحه 141-168

10.22075/jlrs.2017.1822

محمد غلامرضایی


7. بررسی استعاره در دیوان ناصرخسرو

دوره 4، شماره 7، تابستان 1392، صفحه 27-54

10.22075/jlrs.2017.1791

حمید رضایی؛ ابراهیم ظاهری


8. اصطلاحات بلاغی در تذکره های عصر صفوی‏

دوره 4، شماره 7، تابستان 1392، صفحه 55-74

10.22075/jlrs.2017.1792

محمد رضایی؛ آرزو نقی زاده