دوره و شماره: دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-376 
7. خشونت گفتاری در مطبوعات: مطالعه موردی روزنامه‌های فارسی

صفحه 135-164

محمد راسخ مهند؛ مجتبی علیزاده صحرایی؛ راحله ایزدی فر؛ رقیه سلیمیان


8. تحلیل سبکی لایۀ نحوی منظومۀ ازهر و مزهر نزاری قهستانی

صفحه 165-192

سید مهدی رحیمی؛ فرشته گل سرخی؛ محمد بهنام فر؛ اکبر شایان سرشت


9. نظم پریشان غزل حافظ و مرکب نوازی

صفحه 193-210

ناصر رحیمی؛ زهیر نادعلیزاده


14. استعارۀ مفهومی"شادی" در دیوان شمس

صفحه 319-350

عباس محمدیان؛ مجید فرحانی زاده