دوره و شماره: دوره 9، شماره 18، اسفند 1397، صفحه 1-376 
خشونت گفتاری در مطبوعات: مطالعه موردی روزنامه‌های فارسی

صفحه 135-164

10.22075/jlrs.2018.14916.1217

محمد راسخ مهند؛ مجتبی علیزاده صحرایی؛ راحله ایزدی فر؛ رقیه سلیمیان


تحلیل سبکی لایۀ نحوی منظومۀ ازهر و مزهر نزاری قهستانی

صفحه 165-192

10.22075/jlrs.2018.14645.1192

سید مهدی رحیمی؛ فرشته گل سرخی؛ محمد بهنام فر؛ اکبر شایان سرشت