دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

کم‌گوی و گزیده‌گوی چون دُرّ(شگردهای فشرده‌سازی معنا در مخزن‌الاسرار نظامی)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1403

10.22075/jlrs.2023.30440.2274

یوسف اصغری بایقوت؛ مهدی دهرامی


معناشناسی واژه «جدال» بر پایه هفت محور نظریه معناشناسی ایزوتسو

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1403

10.22075/jlrs.2023.31636.2333

سکینه موسوی اصل؛ شاکر عامری؛ علی اکبر نورسیده


سبک شناسی منطق الطیر عطار، بر اساس آرای هلیدی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1402

10.22075/jlrs.2023.31726.2344

خدیجه بهرامی رهنما


مهدی اخوان ثالث و مسئلۀ زبان شعر نیما

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1403

10.22075/jlrs.2023.31157.2310

مهرداد زارعی؛ محمد شادروی‌منش


ارتقای آموزش ادبیات منظوم فارسی برای غیرفارسی‌زبانان: ارزشیابی جامع مواد آموزشی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1402

10.22075/jlrs.2024.32262.2369

امیررضا وکیلی فرد؛ فاطمه جنتی‌راد؛ زویا رضایی محلاتی


تحلیل محتوای مقالات نشریۀ مطالعات زبانی و بلاغی دانشگاه سمنان از 1389 تا 1402

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1402

10.22075/jlrs.2024.33022.2410

حسین مرادی مقدم


بررسی وابسته‌های تصویری عناصر فلکی و جانوران در شعر زلالی خوانساری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1403

10.22075/jlrs.2023.30389.2270

سمیه مظهری صفات؛ مهین دخت فرّخ نیا؛ بهجت السّادات حجازی


جلوه‌های خاصِ زبانِ گفتاری در بحرالأنساب (کتابی در ذکرِ خاندانِ احمدِ جامِ ژنده‌پیل)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1403

10.22075/jlrs.2024.32610.2381

محمود ندیمی هرندی


خوانشی نمادین از شطرنج‌العارفین ابن‌عربی و رساله شطرنجیه شیخ علاءالدوله سمنانی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1403

10.22075/jlrs.2024.33203.2425

الهام رضوانی مقدم؛ قدرت الله خیاطیان


گروتسکِ شگرف در داستان «مهره مار» اثر به‌آذین

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1403

10.22075/jlrs.2024.33138.2416

ناهید شهبازی مقدم


تحلیل مقایسه‌ای ساخت‏های اصطلاحی شوشتری در مدل‏های دستوری گلدبرگ و فیلمور

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1403

10.22075/jlrs.2023.31607.2332

ایمانه صیاد؛ سپیده عبدالکریمی