دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تحلیلِ مفهومِ بلاغی و زبان‌شناختیِ دو نشانـۀ زبانیِ «محتسب» و «دنیا» در غزلی از حافظ بر مبنای رویکردِ نشانه شناسی «اومبرتو اِکو»

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1398

یحیی نورالدینی اقدم؛ نرگس محمدی بدر؛ سید غلامرضا غیبی


2. سیر و تطور ردیف در قالب مثنوی برحسب نوع ادبی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1398

مهدی دهرامی


3. ردیفِ آغازین در شعر فارسی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1398

مجید منصوری؛ طاهره قاسمی


4. تحلیل پارودی در «خارستان» ادیب قاسمی کرمانی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1398

محمدرضا حیدری؛ مریم خلیلی جهانتیغ؛ محمد بارانی


5. بررسی سبکی در نامه های فارسی رشید وطواط (لایه های آوایی ، واژگانی، نحوی، بلاغی)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1398

ذوالفقار علامی؛ رقیه موسوی


6. بررسی علم معانی در غزلهای شفیعی کدکنی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

ام البنین نیکخواه نوری؛ مصطفی سالاری؛ بهروز رومیانی


7. بررسی زبان طنز در مثل‌های سیستانی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1398

فاطمه الهامی