دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بابا‌چاهی و مؤلّفه‌های زبانی شعر پُست مُدرن

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1399

10.22075/jlrs.2020.17758.1480

محمّدامین احسانی اصطهباناتی؛ محمّدرضا صرفی


2. معرفی و تحلیل نسخة خطی مطلع السعدین،‌ اثر بلاغی مل سیالکوتی وارسته و بررسی ویژگی‌های برجستة آن در بلاغت فارسی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1399

10.22075/jlrs.2020.19435.1640

شهلا محمودیان؛ کبری نودهی


3. رابطه‌ی زبان تفسیر و تجربه‌ی عرفانی در اندیشه‌ی ‌ابن‌عربی و د.ت سوزوکی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1399

10.22075/jlrs.2020.19195.1621

علیرضا شاه محمدی؛ عظیم حمزئیان؛ قدرت الله خیاطیان؛ جعفر فلاحی


4. سبک نثر معین الدین جوینی در نگارستان براساس سبک تکوینی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1399

10.22075/jlrs.2021.21442.1781

نرگس رضوانی مقدم؛ ایرج مهرکی؛ آذر دانشگر