دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. نگاهی به نوآوری‌های منوچهر نیستانی در عناصر شعری غزل

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1399

10.22075/jlrs.2020.20746.1736

نوریا یاهو؛ سیف الدین آب برین؛ برات محمدی


2. نقش رجز در شاهنامه و کارکرد بلاغی آن

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1399

10.22075/jlrs.2020.21176.1762

حمید ربیعی؛ حمید ربیعی


3. سبک‌شناسی انتقادی نامۀ شاه تهماسب صفوی به سلطان سلیمان عثمانی با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1400

10.22075/jlrs.2021.21857.1820

امیرحسین سالک؛ محمدامیر جلالی


4. تبیین هرمنوتیک عارفانه در تفسیر جعفرالصّادق براساس آرای پل ریکور

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.22075/jlrs.2021.23470.1919

رضا طباطبایی عمید؛ قدرت الله خیاطیان؛ عظیم حمزئیان


5. بررسی تقابل‌های هم‌جوار در دو منظومۀ خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1400

10.22075/jlrs.2021.21515.1788

فاطمه اسفندیاری مهنی؛ محمدرضا نجاریان؛ محمد خدادادی


7. اصول و قواعد واکاوی مفردات قرآن از منظر قاموس قرآن

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1400

10.22075/jlrs.2021.22895.1885

سید محمد موسوی مقدم؛ محمدعلی مهدوی راد؛ مطهره سادات طیب حسینی


8. نقش مشخصه‌های نحوی در تعیین ترتیب ادغام سازه‌ها در اشتقاق جمله

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1400

10.22075/jlrs.2020.19467.1644

سید مهدی ساداتی نوش ابادی؛ مهدی سبزواری؛ نرجس بانو صبوری؛ مزدک انوشه


9. چند فایدۀ لغوی از دیوان کاتبی نیشابوری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1400

10.22075/jlrs.2020.21472.1784

محمد شادروی‌منش؛ سارا غفاری چراتی


10. کاربرد تصویر های زبانی ( واژگانی - نحوی ) در طومار شیخ شرزین

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1400

10.22075/jlrs.2021.23887.1942

زهره فدایی وشکی؛ ماه نظری