دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

نقد و بررسی دو صنعت عقد و حل در متون بلاغی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1401

10.22075/jlrs.2021.23254.1901

زینب رضاپور


بررسی طرح‌واره‌های حرکتی در اشعار فروغ فرخزاد

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

10.22075/jlrs.2022.24734.1984

مریم سادات Maryam Sadat؛ عطیه احمدپور لختگی


سبک‌شناسی لایه‌ای اشعار فرخی یزدی با تکیه بر کتاب سبک‌شناسی دکتر فتوحی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1402

10.22075/jlrs.2022.25741.2022

علمدار زینت پور؛ امیرحسین همتی؛ مظاهر نیکخواه


دلالت‌شناسی و کاربست اصطلاحات صرفی-نحوی و بلاغی-ادبی در ادبیات کردی با تکیه بر شعر نالی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1401

10.22075/jlrs.2022.25165.1997

یدالله پشابادی