دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. نقش رجز در شاهنامه و کارکرد بلاغی آن

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1399

10.22075/jlrs.2020.21176.1762

حمید ربیعی؛ علی محمد شاه سنی


2. تبیین هرمنوتیک عارفانه در تفسیر جعفرالصّادق براساس آرای پل ریکور

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.22075/jlrs.2021.23470.1919

رضا طباطبایی عمید؛ قدرت الله خیاطیان؛ عظیم حمزئیان


4. اصول و قواعد واکاوی مفردات قرآن از منظر قاموس قرآن

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1400

10.22075/jlrs.2021.22895.1885

سید محمد موسوی مقدم؛ محمدعلی مهدوی راد؛ مطهره سادات طیب حسینی


5. چند فایدۀ لغوی از دیوان کاتبی نیشابوری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1400

10.22075/jlrs.2020.21472.1784

محمد شادروی‌منش؛ سارا غفاری چراتی


6. کاربرد تصویر های زبانی ( واژگانی - نحوی ) در طومار شیخ شرزین

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1400

10.22075/jlrs.2021.23887.1942

زهره فدایی وشکی؛ ماه نظری


7. شناخت زبان دراماتیک:رویکردی نظام بنیاد

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1400

10.22075/jlrs.2021.22321.1853

راضیه قلی پور هفشجانی؛ محمد دبیرمقدم