دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / اصلاح شده برای چاپ

مقاله پژوهشی

معناشناسی واژه «جدال» بر پایه هفت محور نظریه معناشناسی ایزوتسو

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1403

10.22075/jlrs.2023.31636.2333

سکینه موسوی اصل؛ شاکر عامری؛ علی اکبر نورسیده


مهدی اخوان ثالث و مسئلۀ زبان شعر نیما

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1403

10.22075/jlrs.2023.31157.2310

مهرداد زارعی؛ محمد شادروی‌منش


ارتقای آموزش ادبیات منظوم فارسی برای غیرفارسی‌زبانان: ارزشیابی جامع مواد آموزشی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1402

10.22075/jlrs.2024.32262.2369

امیررضا وکیلی فرد؛ فاطمه جنتی‌راد؛ زویا رضایی محلاتی


جلوه‌های خاصِ زبانِ گفتاری در بحرالأنساب (کتابی در ذکرِ خاندانِ احمدِ جامِ ژنده‌پیل)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1403

10.22075/jlrs.2024.32610.2381

محمود ندیمی هرندی


خوانشی نمادین از شطرنج‌العارفین ابن‌عربی و رساله شطرنجیه شیخ علاءالدوله سمنانی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1403

10.22075/jlrs.2024.33203.2425

الهام رضوانی مقدم؛ قدرت الله خیاطیان


گروتسکِ شگرف در داستان «مهره مار» اثر به‌آذین

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1403

10.22075/jlrs.2024.33138.2416

ناهید شهبازی مقدم


تحلیل مقایسه‌ای ساخت‏های اصطلاحی شوشتری در مدل‏های دستوری گلدبرگ و فیلمور

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1403

10.22075/jlrs.2023.31607.2332

ایمانه صیاد؛ سپیده عبدالکریمی