دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / اصلاح شده برای چاپ

سبک‌شناسی لایه‌ای اشعار فرخی یزدی با تکیه بر کتاب سبک‌شناسی دکتر فتوحی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1402

10.22075/jlrs.2022.25741.2022

علمدار زینت پور؛ امیرحسین همتی؛ مظاهر نیکخواه


تحلیل بلاغی توصیفات سه منظومۀ عامیانۀ کُردی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1402

10.22075/jlrs.2022.27010.2091

سید حسن طباطبائی؛ فراست دژداه


نگاهی به نقش آیرونی در ساختار داستان شیخ صنعان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1401

10.22075/jlrs.2022.25864.2034

محمد حسن حسن زاده نیری؛ عالیه وصال شریفلو


بررسی و تحلیل رویکردهای مفهوم‌سازی عشق، در اشعار یدالله بهزاد کرمانشاهی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1402

10.22075/jlrs.2022.26910.2084

هاشم کرمی؛ نسرین علی اکبری؛ زانیار نقشبندی


تحلیل بن مایه «خار سر دیوار» در غزلیات صائب

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1402

10.22075/jlrs.2022.25800.2031

مرتضی قاسمی؛ حسین حسن رضایی؛ نوشین قاسمی


تحلیل زیبایی شناسی فعل در منطق‌الطیر عطار نیشابوری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1401

10.22075/jlrs.2022.25773.2027

محمد مجوزی