کلیدواژه‌ها = تشبیه
تشبیهات اساطیری در متون دینی مزدیسنا

دوره 15، شماره 35، خرداد 1403، صفحه 7-34

10.22075/jlrs.2023.29174.2208

صبا کاظمیان؛ کاظم دزفولیان؛ احمد خاتمی


بررسی وجوه زیبا شناسی رمان «زوال کلنل»

دوره 12، شماره 25، مهر 1400، صفحه 7-38

10.22075/jlrs.2020.19012.1599

خدابخش اسداللهی؛ لیلا آذرنیوار


کارکرد تشبیه در فضاسازی رمان سمفونی مردگان

دوره 10، شماره 19، تیر 1398، صفحه 25-50

10.22075/jlrs.2018.15292.1263

علیرضا اسدی؛ سارا حسینی


نقش کارکرد‌های بلاغی و زبانی در تبلیغات بازرگانی

دوره 8، شماره 16، اسفند 1396، صفحه 223-250

10.22075/jlrs.2018.11329.1035

محمد رضا صالحی مازندرانی؛ سید محسن زکی نژادیان


 جلوه های تشخیص در تشبیه

دوره 5، شماره 10، دی 1393، صفحه 7-22

10.22075/jlrs.2017.1830

سید محمدرضا ابن‌الرسول؛ سید محمدهادی حسینی


مجاز از دیدگاه بلاغت

دوره 4، شماره 8، دی 1392، صفحه 141-168

10.22075/jlrs.2017.1822

محمد غلامرضایی