موضوعات = تخصصی
بررسی و تحلیل ارتباطات غیرکلامی در حکایت حسنک وزیر

دوره 8، شماره 15، شهریور 1396، صفحه 159-190

10.22075/jlrs.2017.6753.

مرتضی محسنی؛ سید اسماعیل جعفری پطرودی


بررسی تطبیقی ویژگی‌های زبان عرفانیِ ابن‌عربی و مولوی

دوره 7، شماره 14، اسفند 1395، صفحه 35-60

10.22075/jlrs.2017.6703.

قدرت الله خیاطیان؛ طناز رشیدی نسب


زبان عامیانه در فیروزشاه نامه

دوره 7، شماره 13، تیر 1395، صفحه 99-114

10.22075/jlrs.2017.6752.

زهرا سیدیزدی؛ فرزانه حکیمی پور