کلیدواژه‌ها = تصویر
بررسی ساختمان تصویرهای غزل های دوره بازگشت

دوره 15، شماره 35، خرداد 1403، صفحه 158-184

10.22075/jlrs.2023.30338.2266

مصطفی میردار رضایی؛ فرزاد بالو


تحلیل بن مایه «خار سر دیوار» در غزلیات صائب

دوره 14، شماره 31، خرداد 1402، صفحه 295-320

10.22075/jlrs.2022.25800.2031

مرتضی قاسمی؛ حسین حسن رضایی؛ نوشین قاسمی


نگاهی به نوآوری‌های منوچهر نیستانی در عناصر شعری غزل

دوره 12، شماره 26، دی 1400، صفحه 373-400

10.22075/jlrs.2020.20746.1736

نوریا یاهو؛ سیف الدین آب برین؛ برات محمدی


تأثیر تلمیحات اسطوره ای در بیان تجربه های عرفانی (بر اساس منطق الطیر عطار)

دوره 11، شماره 22، آبان 1399، صفحه 345-368

10.22075/jlrs.2019.17727.1473

تمنا گل بابائی اصل؛ محمد غلامرضایی؛ احمد خاتمی؛ رقیه صدرایی


بررسی نقش شگردهای کنایه‌محور در تصویرسازی براعت استهلال‌های نفثه‌المصدور

دوره 9، شماره 17، شهریور 1397، صفحه 107-140

10.22075/jlrs.2018.11655.1046

حسین حسن پور آلاشتی؛ مصطفی میردار رضایی؛ راحیل محمدی ده عباسانی


بررسی انواع تصویر در شعرک‌ها

دوره 7، شماره 13، تیر 1395، صفحه 53-76

10.22075/jlrs.2017.6730.

حمید جعفری قریه علی؛ مهسا کشاورز