بررسی انواع تصویر در شعرک‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه ولی عصر رفسنجان

چکیده

 از دیرباز تاکنون، یکی از اشکال شعر شکل کوتاه آن بوده است. این فرم که در دوره معاصر به یکی از گونه‌های شعر فارسی تبدیل شده است، در سال‌های اخیر بیشتر به آن توجه شده و در حال استقلال است. صرف‌نظر از نام‌هایی که پیش از دوره معاصر بر این شکل شعری نهاده‌اند، در عصر حاضر از نیما تاکنون عناوینی چون طرح، شعرک، هایکو، فرانو، آنک، شعر پیامکی و سه‌گانی بر نوع خاص آن اطلاق می‌شود؛ اما گاه این مفاهیم خاص با مفهوم عامِ کوتاهی شعر دچار اختلاط و موجب ابهام‌هایی در تشخیص آن‌ها از یکدیگر می‌شود. بر مبنای این، پژوهش حاضر با تکیه بر دو ویژگی بارز شعرک‌ها؛ یعنی ایجاز و تصویرگرایی به روش تحلیل و توصیف، انواع تصویر را ازلحاظ نوع کارکرد، ساختار و سطح اندیشگی، در شکل‌های مختلف شعر کوتاه بررسی می‌کند. هدف از این پژوهش آشنایی با خصوصیت‌های زیبایی‌شناسی، به‌ویژه تصویر آفرینی در جریان‌های ادبی معاصر و پس ‌از آن شکل کوتاه هر جریان در شعر پیشگامان آن است. پژوهندگان درنهایت به این نتیجه می‌رسند که کوتاه‌سرایی به شکل هدفمند و تخصصی با شعر کوتاه اتفاقی تفاوت بسیار دارد و این تفاوت در انتخاب نوع تصویر شعری تأثیرگذار است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the different types of images on the short poems

نویسنده [English]

  • hamid Jafari GhariyehAli
Valiasr University-Rafsanjan
چکیده [English]

Since a long time ago up to now  there has been a short form of poem. This form which has changed to one of the species of Persian poem in present time, has been regarded more in recent years and is being independent. Disregarding names called for this form of poem before contemporary period, in present time, from Nima up to now some items such as design, ultra-modern, massage poem and… are allocated to its special one. Sometimes these special meanings integrate with general meaning of short poem and lead to some ambiguities to differentiate them. Therefore, this research studies different images from function, structure and thought level's point of view in several forms of short poem by introducing style characteristics of short poem in contemporary period while relies on two clear characteristics such as laconism and imagination and then analysis and description are used. This research aims to recognize auesthetic characteristics especially imagination in contemporary literal flows and then short form of every flow in its pioneer poem. Author finally concludes that composing short poem purposefully and especially is much different from random short poem and this difference is effective on choosing poem images.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • contemporary literature
  • Short poem
  • image
  • fiction