مقایسه‌ی تصاویر طلوع و غروب در شاهنامه با ‏خسرو و شیرین

نویسندگان

چکیده

در روند تبدیل کلام از سطح عادی به سطح ادبی و هنری، تصاویر شاعرانه ‏یا صور خیال نقشی انکارناپذیر دارند. تصویر‌آفرینی‌های هر شاعر، ریشه در زندگی ‏بیرونی و درونی و شخصیت آن شاعر دارد که آگاهانه یا ناآگاهانه در شعر او تجلی ‏می‌یابد.‏
از برجسته‌ترین زمینه‌های استفاده از تصاویر، توصیف طبیعت است. در ‏میان توصیفات متنوع و رنگارنگ از طبیعت در شعر فارسی، منظره‌ی طلوع و ‏غروب، درخششی خاص دارد.‏
هدف کلی این پژوهش، بررسی تصاویر طلوع و غروب در دو اثر برجسته ‏ادب فارسی، یعنی شاهنامه و خسرو و شیرین است. فردوسی و نظامی در توصیف ‏دمیدن صبح و فرا رسیدن شب، تصاویر متنوع و رنگارنگی آفریده‌اند که تأمل در ‏آن‌ها خواننده را با گوشه‌ای از هنرنمایی این دو شاعر برجسته و ارزش بلاغی کار ‏آن‌ها آشنا می‌کند. در این مقاله تصاویر از جنبه‌های گوناگونی مانند چگونگی کاربرد ‏رنگ‌ها، عناصر اشرافی، سپاهی و عناصر برگرفته از طبیعت، بررسی شده است.‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The comparison of sunrise and sunset images ‎in “Shah-nameh” and “Khosro and shirin”‎

چکیده [English]

In the process of changing the word from normal level ‎info literal and artistic level, poetic images or imaginary ‎visions play an undeniable role.‎
Any poet’s imagination take roots in his or his or her ‎personality and outside or inside way of living which appear ‎consciously or unconsciously in his or her poems.‎
On of the most outstanding backgrounds or basis of ‎using images or visions is the description of the nature. In ‎using various and colorful descriptions of the nature in ‎Persian literature, the sceneries of sunrise and sunset have got ‎a luminous shinning. ‎
The main goal of the present thesis is to survey the ‎images of sunrise and sunset in two of- the outstanding works ‎of the Persian literature i.e. “Shahnameh” and “Khosro and ‎Shirin”. Ferdosi and Nezami have created various and ‎colorful images of describing coming morning and nights that ‎thinking about them makes the reader familiar with two ‎outstanding poets and their poems literal value. ‎
In this survey, images have been researched from ‎different aspects the way of using colors, aristocracy and ‎military elements and also elements taken by nature.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shahnameh
  • Khosro and Shirin
  • image
  • sunrise
  • sunset