کلیدواژه‌ها = حافظ
تحلیل رویکردهای حافظ‌پژوهی در سدۀ اخیر با تأکید بر رویکرد بلاغی- ادبی

دوره 13، شماره 30، بهمن 1401، صفحه 195-220

10.22075/jlrs.2022.25765.2026

محمود عابدی؛ بهادر باقری؛ محسن معینی ازغدی


جلوه های انسان انگارانه عناصر موسیقی در شعر حافظ و کارکرد آن در بازتاب اندیشه های وی

دوره 13، شماره 30، بهمن 1401، صفحه 221-240

10.22075/jlrs.2022.25627.2025

مرتضی فلاح؛ علیرضا دهقان زاده بافقی؛ کاظم مهتدیانی


نقش جمله‌های اسنادی در ترازوی هنر شعر حافظ

دوره 13، شماره 27، فروردین 1401، صفحه 275-298

10.22075/jlrs.2020.19993.1693

سیدمهدی موسوی نیا؛ میثم حاجی پور


بررسی ساختارهای پارادوکسیکال در غزلیات حافظ

دوره 12، شماره 24، تیر 1400، صفحه 7-36

10.22075/jlrs.2020.19802.1673

مائده شگفت؛ یدالله شکری؛ محمد رضائی؛ رسول رسولی پور


انسجام در ابیات مغانه‌ای خاقانی و حافظ براساس الگوی نظام‌مند هلیدی

دوره 11، شماره 22، آبان 1399، صفحه 71-108

10.22075/jlrs.2019.17844.1490

طاهره باباخانی؛ علی حیدری؛ مسعود سپه وندی


بررسی تطبیقی انواع بینامتنیت ژنت با نظریه بلاغت اسلامی در شعر حافظ

دوره 11، شماره 22، آبان 1399، صفحه 415-442

10.22075/jlrs.2019.17151.1427

پروین مشایخ؛ سید محمود سیدصادقی؛ سید جعفر حمیدی


بررسی اقتباس‌های حافظ و سیف‌الدین محمّد فرغانی

دوره 8، شماره 16، اسفند 1396، صفحه 271-300

10.22075/jlrs.2018.11649.1045

طاهره قاسمی؛ وحید مبارک