مقایسه ایهام در اصطلاحات موسیقی شعر حافظ با دو شاعر هم‌سبک پیشین: خواجو و امیرخسرو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تهران

2 دانشگاه سمنان

چکیده

یکی از مشخصات بارز سبک حافظ ایهام است و در این میان ایهامسازی با کلمات موسیقایی نمودی آشکار دارد. از میان شاعرانی که حافظ تحت تأثیر آن‌هاست، خواجوی کرمانی و امیرخسرو دهلوی نیز به‌طور چشمگیری از ایهام موسیقایی بهره می‌برند، به‌گونه‌ای که پاره‌ای از کلمات ایهام‌ساز در شعر هر سه با ساختار مشترکی به کار رفته است. پرسش بنیادین ما این است که حافظ به چه میزان در کاربرد ایهام موسیقایی از خواجو و امیرخسرو تأثیر پذیرفته است؛ برای این منظور ابتدا ایهام‌های موسیقایی هر سه دیوان را انتخاب کرده‌ایم، سپس ایهام‌های مشترک را جدا کرده و به شرح مختصر معنایی و ساختاری هر یک پرداخته‌ایم و با این کار نشانیم حافظ در این مشخصه سبکی خود نیز نگاهی آشکار به شعر خواجو و امیرخسرو داشته است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing musical ambiguity in Hafiz's poem with two same-style previous poets; Khajou and Amir Khosro

نویسندگان [English]

  • saeed ghaseminia 1
  • esmat esmaeili 2
2 semnan university
چکیده [English]

One obvious feature of Hafiz's style is ambiguity and among this, ambiguity of musical words has obvious usage. Among the poets that hafiz was under the influence of them; Khajou kermani and Amir Khosro dehlavi clearly use musical ambiguity too. so that some of words that make ambiguity in their poems have been used with common structures . Our main question is that in use of ambiguity, to what extent hafiz was impressed by Khajou and Amir Khosro. For this purpose, first we have extracted musical ambiguity of the three Divan, then we have separated mutual ambiguities and have written brief description of semantic and structural features of each of them, and by doing so, we have demonstrated that hafiz in his feature style, has paid special attention to khajou's poetry and Amir Khosro's Poetry.     
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hafiz
  • Khajou
  • Amir Khosro
  • Iraqi style
  • musical ambiguity