طرح‌واره‌ی حجمی، رهیافتی روان شناختی به عشق پرشور و عشق رفاقتی در غزلیات سعدی و حافظ شیرازی


عنوان مقاله [English]

Containment Schema, A Psychological Conclusion To The Passionate Love And Companionate Love In The Lyric Poems Of Sa î ‌ di And Hafez Shirazi.

نویسندگان [English]

  • aliakbar Bagheri Khalili
  • Monireh Mehrabi Kali
Mazandaran University

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive linguistics
  • Containment schemas
  • Sa  di
  • Hafez
  • Passionate love
  • Companionate love