کلیدواژه‌ها = هنجارگریزی
تعداد مقالات: 5
1. جلوه‌های هنجارگریزی رئالیسم ایرانی در شعر دورۀ پهلوی دوم

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 187-212

محرم رضایتی کیشه خاله؛ علی صفایی سنگری؛ سید حسن سیدنژاد جلودار


2. بررسی جنبه‌های بلاغی زبان در تفسیر کشف‌الاسرار

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 235-260

مریم نجفی؛ مظاهر نیکخواه؛ اصغر رضاپوریان


3. تحلیل آشنازدایی در شعر «با چشم‌ها» ی احمد شاملو

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1396، صفحه 7-40

فریده آفرین؛ محبوبه زارع؛ معصومه شکوری ثانی


4. هنجارگریزی در غزلیات بیدل دهلوی بر مبنای الگوی لیچ

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 105-134

مهدی شریفیان؛ مصطفی مرتضائی کمری


5. بررسی انواع هنجارگریزی در جریان شعری شعراستان بر مبنای الگوی لیچ

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1394، صفحه 55-76

عبدالله حسن زاده میرعلی؛ محمد رضایی؛ نرجس مقیمی