کلیدواژه‌ها = بلاغت
بررسی عیوب فصاحت و بلاغت در اشعار میرزادهعشقی

دوره 5، شماره 10، دی 1393، صفحه 49-76

10.22075/jlrs.2017.1832

علی سلیمانی؛ محمود بشیری


 کارکرد عناصر بلاغی در مطایبات بهارستان جامی

دوره 5، شماره 10، دی 1393، صفحه 77-104

10.22075/jlrs.2017.1833

یدالله شکری؛ عباس سعیدی


بلاغت، چراغی فرا راه فهم لطایف قرآنی

دوره 3، شماره 5، تیر 1391، صفحه 7-30

10.22075/jlrs.2017.1810

محمّدنبی احمدی؛ علی سلیمی


اسلوب استفهام و اغراض فرعی آن درقرآن کریم

دوره 3، شماره 5، تیر 1391، صفحه 83-102

10.22075/jlrs.2017.1813

محمود خورسندی؛ سمیه ترحمی؛ علیرضا خورسندی