کلیدواژه‌ها = غزل
بررسی ساختمان تصویرهای غزل های دوره بازگشت

دوره 15، شماره 35، خرداد 1403، صفحه 158-184

10.22075/jlrs.2023.30338.2266

مصطفی میردار رضایی؛ فرزاد بالو


بررسی توازن آوایی و واژگانی در غزلهای انوری

دوره 14، شماره 31، خرداد 1402، صفحه 243-268

10.22075/jlrs.2022.27315.2113

وحید علی بیگی سرهالی؛ ام البنین نیکخواه نوری


بررسی ردیف و جایگاه آن در غزلیات فارسی غالب دهلوی

دوره 12، شماره 26، دی 1400، صفحه 81-106

10.22075/jlrs.2021.21929.1823

سیدابرار حسینی؛ عبدالغفور جهاندیده


بررسی توازن واژگانی در غزل های سنایی

دوره 12، شماره 24، تیر 1400، صفحه 205-234

10.22075/jlrs.2020.18622.1563

ام البنین نیکخواه نوری؛ مصطفی سالاری؛ بهروز رومیانی


 سنّتگرایی و نوآوری در غزل‌های هوشنگ ابتهاج

دوره 5، شماره 10، دی 1393، صفحه 155-176

10.22075/jlrs.2017.1836

نجمه نوروزی؛ سعید حاتمی؛ جلیل شاکری


بررسی و مقایسه متناقض‌نما در غزلیات سنایی و عطار

دوره 4، شماره 8، دی 1392، صفحه 169-192

10.22075/jlrs.2017.1823

مرتضی محسنی؛ سیاوش حق جو؛ عفت سادات غفوری


صور خیال و صنایع ادبی در غزلیات عرفی شیرازی

دوره 2، شماره 4، دی 1390، صفحه 9-34

10.22075/jlrs.2017.1803

یدالله بهمنی؛ مهران شادی


بررسی و مقایسه‌ی موسیقی بیرونی غزل‌های

دوره 2، شماره 3، تیر 1390، صفحه 137-158

10.22075/jlrs.2017.1802

محمد امیر مشهدی؛ عبدالله واثق عباسی؛ محمدرضا مشهدی