بررسی و مقایسه‌ی موسیقی بیرونی غزل‌های

نویسندگان

چکیده

سیف فرغانی از جمله شاعرانی است که در کتاب‌های تذکره از وی نشانی نیست. خوانندگان با مطالعه‌ی شعر او به والایی مقامش در قصیده و غزل پی می‌برند. او در غزل‌هایش بارها، مستقیم و غیرمستقیم به پیروی خود از سبک و شیوه‌ی سخن سعدی اشاره کرده است. این پژوهش بر آن است تا موسیقی بیرونی (عروض) غزل‌های سیف فرغانی را بررسی کند، در بیش‌تر موارد با موسیقی بیرونی غزل‌های سعدی نیز مورد بررسی، مقایسه و نقد و تحلیل قرار دهد. سیف و سعدی در غزل‌هایشان از بحرهای عروضی یکسان بهره گرفته‌اند. وزن‌های به‌کار رفته در غزل‌های سیف، سنگین و باوقارند ولی وزن‌های غزل‌های سعدی روا‌‌ن‌تر و شادترند، به‌عبارت دیگر در وزن‌های غزل‌های سیف هجاهای بلند و در غزل‌های سعدی، هجاهای کوتاه، برجستگی دارند. در غزل‌های سیف وزن‌های متناوب و دَوری کم‌تر به‌کار رفته است. تسکین‌ها (سکته‌ها)ی عروضی درون‌مصراعی که باعث افزایش سنگینی و غمگینی وزن شعر می‌شوند، در غزل‌های سیف بیش‌تر است. هر دو از به‌کار بردن وزن‌های نامطبوع، که ذوق سلیم آن‌ها را نمی‌پسندد، دوری جُسته‌اند. برخی ویژگی‌های شعر سبک خراسانی: تشدید مخفّف، اسکان ضمیر و حذف مصوّت کوتاه در غزل‌های سیف وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison and Review Prosody of Seif

چکیده [English]

Imagery such as simile in traditional poem has two major tasks explaining and describing the thought, and decorating and arranging the speech. Simile as the most applicable imagery in poems of Naser Khosro is a tool for explaining and describing the poet's mind and less has been considered as an artistic and decorating element.
The main purpose of this study is examining the vehicle in the complete works of Naser Khosro and of course vehicle was chosen because it draws the environment, ideology and the internal world of the poet. It's variation of vehicles is considerable in the complete works of Naser Khosro which we divided it's most important types into 3 groups in this article, including: nature and the elements related to it, like animals and mountains, group two includes cultural issues like religious and mythic concepts, features of aristocracy, behaviors in dressing and eating, and the third group includes daily observations of the poet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Naser Khosro’s poem
  • vehicle
  • nature
  • cultural issues