کلیدواژه‌ها = سبک هندی
تحلیل بن مایه «خار سر دیوار» در غزلیات صائب

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1402

10.22075/jlrs.2022.25800.2031

مرتضی قاسمی؛ حسین حسن رضایی؛ نوشین قاسمی


فراهنجاری در شعر سبک هندی

دوره 6، شماره 11، تیر 1394، صفحه 69-94

10.22075/jlrs.2017.1840

محمد رضایی؛ آرزو نقی زاده


صور خیال و صنایع ادبی در غزلیات عرفی شیرازی

دوره 2، شماره 4، دی 1390، صفحه 9-34

10.22075/jlrs.2017.1803

یدالله بهمنی؛ مهران شادی