کلیدواژه‌ها = سعدی
بررسی انسجام معنایی در غزل مظهر همدانی و مقایسه آن با غزل سعدی

دوره 12، شماره 23، خرداد 1400، صفحه 37-66

10.22075/jlrs.2020.18910.1588

فاطمه باباشاهی کوهانستانی؛ مهبود فاضلی؛ نسرین فقیه ملک مرزبان


سبک شناسی رباعیات سعدی

دوره 11، شماره 22، آبان 1399، صفحه 369-394

10.22075/jlrs.2020.17872.1496

امید مجد؛ نسرین سیدزاده


بررسی و مقایسه‌ی موسیقی بیرونی غزل‌های

دوره 2، شماره 3، تیر 1390، صفحه 137-158

10.22075/jlrs.2017.1802

محمد امیر مشهدی؛ عبدالله واثق عباسی؛ محمدرضا مشهدی