کلیدواژه‌ها = زبان‌شناسی شناختی
تعداد مقالات: 7
2. نگاهی نو به تیزرهای تبلیغاتی رادیویی و تلویزیونی با کاربست نظریة آمیختگی مفهومی

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1398، صفحه 245-272

10.22075/jlrs.2019.14943.1218

حسین رضویان؛ زهرا زارع؛ سحر بهرامی خورشید


3. خشونت گفتاری در مطبوعات: مطالعه موردی روزنامه‌های فارسی

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 135-164

10.22075/jlrs.2018.14916.1217

محمد راسخ مهند؛ مجتبی علیزاده صحرایی؛ راحله ایزدی فر؛ رقیه سلیمیان


6. نقش موضوع در کاربرد استعارۀ مفهومی

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 135-156

10.22075/jlrs.2018.12919.1105

حسین رضویان؛ صدیقه طهماسبی بیرگانی