کلیدواژه‌ها = شعر فارسی
تعداد مقالات: 4
1. ردیفِ آغازین در شعر فارسی

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1399، صفحه 363-386

10.22075/jlrs.2019.16917.1400

مجید منصوری؛ طاهره قاسمی


2. برجستگی‌های نقش قافیه در شعر فارسی، از آغاز تا سده‌ی هشتم

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 287-318

10.22075/jlrs.2018.11146.1029

طاهره قاسمی؛ علی محمدی


3. بررسی اقتباس‌های حافظ و سیف‌الدین محمّد فرغانی

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 271-300

10.22075/jlrs.2018.11649.1045

طاهره قاسمی؛ وحید مبارک