کلیدواژه‌ها = شعر فارسی
ردیفِ آغازین در شعر فارسی

دوره 11، شماره 21، خرداد 1399، صفحه 363-386

10.22075/jlrs.2019.16917.1400

مجید منصوری؛ طاهره قاسمی


بررسی اقتباس‌های حافظ و سیف‌الدین محمّد فرغانی

دوره 8، شماره 16، اسفند 1396، صفحه 271-300

10.22075/jlrs.2018.11649.1045

طاهره قاسمی؛ وحید مبارک