کلیدواژه‌ها = طنز
تحلیل انسجام واژگانیِ متن در طنزهای فریدون توللی با تأکید بر زبان‌شناسی نقش‌گرا

دوره 14، شماره 32، مرداد 1402، صفحه 165-190

10.22075/jlrs.2022.27593.2124

غلامرضا سلیمی؛ زهرا رفیعی؛ علی رضا بیابان نورد سروستانی


بررسی شگرد‌های طنز در اشعار اکبر اکسیر

دوره 12، شماره 25، مهر 1400، صفحه 214-246

10.22075/jlrs.2020.18673.1569

یحیی شیخی؛ احمد غنی‌پور ملکشاه؛ سیاوش حق جو؛ علی اکبر باقری خلیلی


شگرد واژه‌سازی در «دو کلمه حرف حساب» کیومرث صابری

دوره 5، شماره 9، اسفند 1393، صفحه 51-78

10.22075/jlrs.2017.1826

نعمت‌الله ایران‌زاده؛ نجمه زارع بنادکوکی


 کارکرد عناصر بلاغی در مطایبات بهارستان جامی

دوره 5، شماره 10، دی 1393، صفحه 77-104

10.22075/jlrs.2017.1833

یدالله شکری؛ عباس سعیدی