کلیدواژه‌ها = سبک
تعداد مقالات: 5
1. تبیین ریخت‌شناسانة ویژگی سهل ممتنع در حکایت‌های گلستان سعدی

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1399، صفحه 129-154

10.22075/jlrs.2019.17906.1500

ساره زیرک؛ حدیث عزیزیان گیلان


3. بررسی جایگاه زبان در سبک غزلیات عرفی شیرازی

دوره 6، شماره 12، زمستان 1394، صفحه 33-54

10.22075/jlrs.2017.6642.

اسماعیل تاج بخش؛ اورنگ ایزدی


4. فراهنجاری در شعر سبک هندی

دوره 6، شماره 11، تابستان 1394، صفحه 69-94

10.22075/jlrs.2017.1840

محمد رضایی؛ آرزو نقی زاده


5. انسجام متنی ابزاری زبان‌شناسی برای شناخت سبک‌های ادبیات فارسی

دوره 2، شماره 3، تابستان 1390، صفحه 7-20

10.22075/jlrs.2017.1796

علی‌رضا احمدی؛ اصلان استواری