کلیدواژه‌ها = سبک
کارکردهای زبانی و بلاغی در اشعار انوری

دوره 13، شماره 30، بهمن 1401، صفحه 241-262

10.22075/jlrs.2022.25985.2041

فتح الله مجتبایی؛ علیرضا امامی؛ عاطفه طهماسبی گرکانی


بررسی جایگاه زبان در سبک غزلیات عرفی شیرازی

دوره 6، شماره 12، بهمن 1394، صفحه 33-54

10.22075/jlrs.2017.6642.

اسماعیل تاج بخش؛ اورنگ ایزدی


فراهنجاری در شعر سبک هندی

دوره 6، شماره 11، تیر 1394، صفحه 69-94

10.22075/jlrs.2017.1840

محمد رضایی؛ آرزو نقی زاده