کلیدواژه‌ها = سبک
بررسی جایگاه زبان در سبک غزلیات عرفی شیرازی

دوره 6، شماره 12، بهمن 1394، صفحه 33-54

10.22075/jlrs.2017.6642.

اسماعیل تاج بخش؛ اورنگ ایزدی


فراهنجاری در شعر سبک هندی

دوره 6، شماره 11، تیر 1394، صفحه 69-94

10.22075/jlrs.2017.1840

محمد رضایی؛ آرزو نقی زاده