کلیدواژه‌ها = کنایه
نقش کارکرد‌های بلاغی و زبانی در تبلیغات بازرگانی

دوره 8، شماره 16، اسفند 1396، صفحه 223-250

10.22075/jlrs.2018.11329.1035

محمد رضا صالحی مازندرانی؛ سید محسن زکی نژادیان


بلاغت توریه و تفاوت آن با توجیه و کنایه

دوره 6، شماره 12، بهمن 1394، صفحه 103-116

10.22075/jlrs.2017.6635.

فاطمه صحرایی سرمزده


جستاری در کشف پیوندهای ادب فارسی و عربی

دوره 4، شماره 7، مرداد 1392، صفحه 75-106

10.22075/jlrs.2017.1793

وحید سبزیان پور؛ صدیقه رضایی؛ سمیره خسروی