کلیدواژه‌ها = نماد
تعداد مقالات: 4
2. بن مایه های نمادین در شعر سهراب سپهری

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 265-292

10.22075/jlrs.2018.15731.1289

مرتضی قاسمی


3. بلاغت ایجازی نماد در سنجش با استعاره و تمثیل با تکیه بر شعر نو

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 251-270

10.22075/jlrs.2017.6714.

محمد قادری مقدم؛ راحله عبداله زاده برزو


4. مضمون‌آفرینی و نمادپردازیاز گوی و چوگان در متون منظوم عرفانی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1395، صفحه 139-158

10.22075/jlrs.2017.10499.1005

مهدی رمضانی؛ ناصر علیزاده خیاط