کلیدواژه‌ها = نماد
تحلیل تأویل‌های نمادمحور در سروده‌های عطّار

دوره 12، شماره 23، خرداد 1400، صفحه 141-174

10.22075/jlrs.2020.18253.1533

مجید رستنده؛ وحید مبارک


بلاغت ایجازی نماد در سنجش با استعاره و تمثیل با تکیه بر شعر نو

دوره 8، شماره 16، اسفند 1396، صفحه 251-270

10.22075/jlrs.2017.6714.

محمد قادری مقدم؛ راحله عبداله زاده برزو