کلیدواژه‌ها = تاریخ بیهقی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی استعارة زمان در تاریخ بیهقی با رویکرد زبان‌شناسی شناختی

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 211-232

10.22075/jlrs.2018.14035.1154

یدالله شکری؛ سمانه شمسی زاده


2. بررسی و تحلیل ارتباطات غیرکلامی در حکایت حسنک وزیر

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1396، صفحه 159-190

10.22075/jlrs.2017.6753.

مرتضی محسنی؛ سید اسماعیل جعفری پطرودی


3. دیالکتیک‌ تشبیه در تاریخ بیهقی

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 95-120

10.22075/jlrs.2017.1841

قدسیه رضوانیان؛ زهرا مقدسی


4. موسیقی نثر در تاریخ بیهقی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1390، صفحه 107-136

10.22075/jlrs.2017.1808

قدسیه رضوانیان؛ مرضیه حقیقی


5. انسجام متنی ابزاری زبان‌شناسی برای شناخت سبک‌های ادبیات فارسی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1390، صفحه 7-20

10.22075/jlrs.2017.1796

علی‌رضا احمدی؛ اصلان استواری