کلیدواژه‌ها = تاریخ بیهقی
تعداد مقالات: 7
1. گفتمان مکالمه ای، روشی در تحلیل مکالمه در متون روایی و تاریخی

دوره 12، شماره 25، پاییز 1400، صفحه 357-384

10.22075/jlrs.2021.21077.1756

لیلا نوروزپور؛ مهدی محمدی نژاد؛ نفیسه قربان پور


3. بررسی استعارة زمان در تاریخ بیهقی با رویکرد زبان‌شناسی شناختی

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 211-232

10.22075/jlrs.2018.14035.1154

یدالله شکری؛ سمانه شمسی زاده


4. بررسی و تحلیل ارتباطات غیرکلامی در حکایت حسنک وزیر

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1396، صفحه 159-190

10.22075/jlrs.2017.6753.

مرتضی محسنی؛ سید اسماعیل جعفری پطرودی


5. دیالکتیک‌ تشبیه در تاریخ بیهقی

دوره 6، شماره 11، تابستان 1394، صفحه 95-120

10.22075/jlrs.2017.1841

قدسیه رضوانیان؛ زهرا مقدسی


6. موسیقی نثر در تاریخ بیهقی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 107-136

10.22075/jlrs.2017.1808

قدسیه رضوانیان؛ مرضیه حقیقی


7. انسجام متنی ابزاری زبان‌شناسی برای شناخت سبک‌های ادبیات فارسی

دوره 2، شماره 3، تابستان 1390، صفحه 7-20

10.22075/jlrs.2017.1796

علی‌رضا احمدی؛ اصلان استواری