کلیدواژه‌ها = آشنایی‌زدایی
بررسی جنبه‌های بلاغی زبان در تفسیر کشف‌الاسرار

دوره 9، شماره 17، شهریور 1397، صفحه 235-260

10.22075/jlrs.2018.12506.1085

مریم نجفی؛ مظاهر نیکخواه؛ اصغر رضاپوریان


تحلیل آشنازدایی در شعر «با چشم‌ها» ی احمد شاملو

دوره 8، شماره 15، شهریور 1396، صفحه 7-40

10.22075/jlrs.2017.6748.

فریده آفرین؛ محبوبه زارع؛ معصومه شکوری ثانی


فراهنجاری در شعر سبک هندی

دوره 6، شماره 11، تیر 1394، صفحه 69-94

10.22075/jlrs.2017.1840

محمد رضایی؛ آرزو نقی زاده