کلیدواژه‌ها = آشنایی‌زدایی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی جنبه‌های بلاغی زبان در تفسیر کشف‌الاسرار

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 235-260

10.22075/jlrs.2018.12506.1085

مریم نجفی؛ مظاهر نیکخواه؛ اصغر رضاپوریان


2. تحلیل آشنازدایی در شعر «با چشم‌ها» ی احمد شاملو

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1396، صفحه 7-40

10.22075/jlrs.2017.6748.

فریده آفرین؛ محبوبه زارع؛ معصومه شکوری ثانی


3. فراهنجاری در شعر سبک هندی

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 69-94

10.22075/jlrs.2017.1840

محمد رضایی؛ آرزو نقی زاده


4. حافظ و آشنایی‌زدایی در قلمرو تلمیح

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1392، صفحه 7-26

10.22075/jlrs.2017.1790

حمیدرضا توکلی